Uppsala universitet, institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen Institutionen för farmaci

Arbetsuppgifter: Tjänstgöring inom grundutbildningen på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår handledning av doktorander, undervisning och examination på de kurser som hör till ämnesområdet farmaceutisk fysikalisk kemi, samt till grundutbildningen relaterade administrativa uppgifter och kursutvecklingsarbete. I berörda kurser ingår i huvudsak grundläggande fysikalisk kemi och yt- och kolloidkemi.

Forskningsdelen av tjänsten omfattar egen forskning inom områden som bidrar till forskargruppens målsättning och syfte (se nedan), och aktivt deltagande i forskargruppens verksamhet och samarbeten. Av anställningen utgör 70% tjänstgöring inom grundutbildningen och 30% inom forskningen.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppen och dess verksamhet finns på webbplatsen Farmaceutisk fysikalisk kemi.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst 10 veckor, eller motsvarande kunskaper. För denna anställning krävs att den sökande har en doktorsexamen i fysikalisk kemi eller motsvarande kunskaper samt dokumenterad erfarenhet av undervisning inom fysikalisk kemi eller angränsande områden. Den sökande ska ha dokumenterad god förmåga att undervisa på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att läggas vid pedagogisk skicklighet, därefter vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand undervisningserfarenhet, pedagogisk skicklighet och kunskaper i undervisningsämnena att beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand relevant forskningsinriktning och bidrag till forskningsområdet att beaktas.  

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Per Hansson, forskargruppledare, telefon: 018-4714027, e-post: per.hansson@farmaci.uu.se. Doc. Magnus Bergström, studierektor, telefon: 018-4714126, e-post: magnus.bergstrom@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2020/15.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/15
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb