Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/. Global hälsa och migration är ett profilområde för institutionen. IMCH (internationell mödra- och barnhälsovård) är en ledande utbildnings- och forskningsenhet inom global hälsa och migration. Verksamheten är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, barns hälsa och nutrition. Våra undervisnings- och forskningsprogram omfattar hälsosituationen i låg- och medelinkomstländer, i katastrofsituationer samt i ett migrationsperspektiv. Enheten ger betydelsefulla bidrag till förbättrad och jämlik global hälsa genom att utveckla, utvärdera och implementera interventioner och nya strategier för att möta prioriterade hälsoproblem. De vetenskapliga projekten är ofta interdisciplinära och genomförs i nära samarbete med akademiska institutioner i andra länder.

Beskrivning av ämnesområdet: Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan med betoning på särskilt utsatta grupper.

Arbetsuppgifter: Undervisning samt forskning och samverkan i ämnet global hälsa. Utvecklingsarbete, handledning och examination på grund och avancerad nivå samt forskarnivå. Medverka i pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering av mastersprogrammet i Global hälsas alla delar. Initiera och självständigt driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha undervisat på engelska. Omfattande forskning och undervisning inom global hälsa är ett krav. Meriterande i övrigt är erfarenhet av interdisciplinär forskning.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska pedagogisk kvalitet och kompetens beaktas i första hand. Även pedagogisk omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen samt erfarenhet inom didaktik för högre utbildning, tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska i första hand vetenskaplig kvalitet och forskningsmeriter inom området global hälsa beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inom det vetenskapliga området och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Arbets- eller forskningserfarenhet från ett låg- eller medelinkomstland är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Vid bedömning av den administrativa skickligheten ska förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt räknas som meriterande. Förmåga att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av
Programsamordnare professor Mats Målqvist, e-post: mats.malqvist@kbh.uu.se tel: 070-2673545 eller Prefekt professor Inger Sundström Poromaa, tel. 018-611 0170 e-post: inger.sundstrom@kbh.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/3900.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3900
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb