Uppsala universitet, Campus Gotland, Institutionen för speldesign

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för speldesign bildades den 1 juli 2013 vid samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Inom den tidigare Högskolan på Gotland hade utbildning inom områdena spelutveckling och speldesign då bedrivits under drygt tio år.
Institutionen har f.n. utbildning på kandidatnivå inom huvudområdet speldesign med de fyra kandidatprogrammen i Speldesign, Speldesign och grafik, Speldesign och programmering samt Speldesign och projektledning. Ett masterprogram i speldesign startade hösten 2019.
Vid sidan av programutbildningarna erbjuder institutionen fristående kurser i speldesign, grafik och spelprogrammering. Forskningen vid institutionen fokuserar på grundläggande frågeställningar inom speldesign.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning inom forskningsprojektet Games and Society … (80%), undervisning inom kurser i speldesign med både praktisk och teoretisk inriktning samt kursadministration (20%). I undervisning ingår kursansvar, handledning, examination och kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har relevans för arbetet vid universitetet.

Innehavaren av anställningen ska vara beredd att medverka i institutionsgemensamma sammanhang vilket förutsätter regelbunden närvaro på arbetsplatsen.  

Kvalifikationskrav:

För anställning som postdoktor ska du ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång inom ett ämnesområde inom humaniora, samhällsvetenskap och/eller naturvetenskap som enligt arbetsgivaren bedöms som relevant för forskningsområdet, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, ha visat pedagogisk skicklighet samt ha den kompetens i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder:

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas särskilt vid den sökandes förmåga att bedriva kreativ forskning av betydande relevans för forskningsområdet. Vid bedömningen kommer större vikt att tillmätas kvaliteten på och relevansen i den vetenskapliga produktionen än antalet publikationer. Det är viktigt att innehavaren av anställningen kan publicera i relevanta, tongivande sammanhang och tidigare visad förmåga att göra så kommer att tillmätas betydelse.

Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att sprida resultat från forskning och utvecklingsarbete kommer att värdesättas. Förmågan att sprida sådana resultat visas genom populärvetenskaplig forskning, t.ex. genom att delta i utbildnings- och upplysningsverksamhet för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer och genom att medverka i den offentliga diskussionen av utbildnings- och forskningsfrågor.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan: Ansökningar måste inges elektroniskt till Uppsala universitets rekryteringssystem skriven på engelska, och ska inkludera:

  • Personligt brev
  • CV
  • Kopia av doktorsexamen
  • Publikationslista
  • Minst två referenspersoner och deras kontaktuppgifter
  • Annan dokumentation som kan anses relevant

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Magnus Johansson, prefekt vid institutionen.
E-post: magnus.johansson@speldesign.uu.se, 018-471 8426.

Flytta till Gotland?
Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på
Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen.

Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/4219.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4219
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-15
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb