Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad mekanik är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för tillämpad mekanik kommer då att tillhöra Institutionen för materialvetenskap.

Doktorand i datorbaserad materialmekanik

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot Tillämpad mekanik.

Inom avdelningen för Tillämpad mekanik arbetar vi med forskning i materialmekanik med tillämpningsområden framförallt inom livsvetenskaperna, material- och strukturutveckling samt energirelaterade områden. Forskningen som bedrivs är ofta multidisciplinär och spänner från tillämpade projekt i nära samarbete med industri till akademisk grundforskning. En doktorsexamen i ämnet borgar för många spännande framtida möjligheter både i akademi och näringsliv, nationellt som internationellt.

Forskningsprojekt är inriktat på utveckling av kraftfulla numeriska algoritmer för datorbaserad modellering av spricktillväxt i porösa material. Algoritmerna skall implementeras i s k fasfältmetoder baserade på traditionella finita element. Under det senaste decenniet har fasfältmodeller för att beskriva brott i material blivit extremt populära, till stor del på grund av deras mångsidighet; sprickor initierar, växer och grenar sig utan behov av modellanpassade kriterier eller komplicerade meshuppdateringstekniker. Tvärtom bestäms sprickbeteendet helt och hållet av väl etablerade energiprinciper. Sprickor kan initieras var som helst i materialet i modellerna, inte enbart vid tidigare existerande sprickspetsar -som traditionella metoder kräver- vilket är en oerhört viktig egenskap vid simulering av porösa och/eller slumpmässigt strukturerade heterogena material som t ex cement, ben, trä, hud, textiler eller sten där det inte alltid finns en naturlig distinkt sprickspets, och även när det finns, behöver en sådan singularitet inte vara tillräckligt stark för att förhindra sprickinitiering på annat håll. En rad sofistikerade experiment i synkrotronljusanläggningar ingår som en naturlig del i projektet likväl som nationella och internationella samarbeten. Ett långsiktigt mål är att tillhandahålla användbara numeriska ingenjörsverktyg till svensk industri för optimal design av bärande strukturer med komplexa geometrier.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Ytterligare information finns på http://www.teknat.uu.se och http://teknik.uu.se.

Kvalifikationskrav: Kandidaten skall ha en civilingenjörsexamen med inriktning mot fysik, maskinteknik eller motsvarande. Vidare krävs en stabil grund i hållfasthetslära, matematik och fysik samt adekvata kunskaper i programmering (Matlab, C och/eller Fortran). Ett intresse för mekanik, fysik och programmering är ett absolut krav då projektet är av tydlig beräkningsvetenskaplig karaktär.

Tidigare erfarenhet av numerisk modellering inom mekanik är meriterande.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) samt övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökanden av alla kön och med olika bakgrunder och livserfarenheter.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2020.  

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Per Isaksson, tel 018-471 3027, per.isaksson@angstrom.uu.se och professor Cecilia Persson, tel 018-471 7911, Cecilia.persson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2020, UFV-PA 2019/4620.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4620
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-16
Sista ansökningsdag 2020-02-14

Tillbaka till lediga jobb