Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vi söker en doktorand till Prof. Sascha Otts forskargrupp i det nyligen uppstartade programmet för syntetisk molekylkemi (SMC) vid Kemi – Ångström. Vid SMC programmet bedrivs forskning i gränslandet mellan molekylär oorganisk kemi och organisk kemi, med ett stort inslag av fysikalisk kemi.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Projektet handlar om syntes av molekylära katalysatorer för bränsleproduktion, speciellt katalysatorer för reduktion av protoner och koldioxid, och att inkorporera dessa i så-kallade metallorganiska ramverksföreningar (metal-organic frameworks, MOFs). Katalysatorernas funktion kommer att optimeras genom att skräddarsy interiörerna i olika MOFs så att en hög hastighet och låg överpotential för reaktionerna nås. Katalysatorernas prestanda kommer att undersökas med hjälp av elektrokemiska och fotokemiska metoder.

Arbetsuppgifter: Projektet innehåller aspekter av organisk syntes, koordinationskemi, karaktärisering med traditionella organiska och materialkemiska metoder, ytkemi, elektrokemi, fotokemi och spektroskopi, och kommer till en del att utföras i samarbete med andra forskargrupper, vid Uppsala universitet och vid andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Representativa publikationer är: J. Am. Chem. Soc. 2018, 2985, Chem. Commun. 2018, 54, 7770 och J. Am. Chem. Soc. 2019, 15942.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • vi söker dig som har grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi med mycket god erfarenhet av syntetisk molekylär oorganisk och/eller organisk kemi, metallorganisk och koordinationskemi, och med ett intresse för fysikalisk kemi.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
  • Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/Meriterande: Tidigare erfarenheter i molekylär elektrokemi är fördelaktigt. 

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vi kommer att läsa ansökningarna löpande och intervjuarbetet kan komma att påbörjas redan innan ansökningstidens utgång.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Sascha Ott, e-post sascha.ott@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2020, UFV-PA 2019/4607.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4607
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb