Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Avdelningen för mikrosystemteknik är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för mikrosystemteknik kommer då att tillhöra Institutionen för materialvetenskap.

Doktorand i teknik för livsvetenskaperna fokuserat på mikrofluidala system för framställning av organoider

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot Mikrosystemteknik

Forskargrupp: EMBLA är en forskargrupp som fokuserar på att ta fram nya och utveckla befintliga metoder för tillverkning av mikrofluidala system som kan användas som bas i nya experimentella plattformar för visualisering och karakterisering av celler inom livsvetenskaperna. EMBLA är en del av avdelningen för Mikrosystemteknik (MST) vid Institutionen för materialvetenskap och vi har våra lab på Ångströmlaboratoriet.

Ytterligare information om forskargruppen finns att tillgå på webbsidan:

www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/embla

Forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Organoider är 3D baserade cellodlingar som under framväxt organiserar sig till komplexa biologiska strukturer och de har stor potential att användas som nästa generations in vitro-plattformar inom läkemedelsutvecklingen. En av de stora utmaningarna med att överföra teknologin till industriell skala är framställning av homogena organoider i stor skala. Detta projekt, som är finansierat av Vetenskapsrådet, syftar till att adressera just denna tekniska utmaning och tillhandahålla en mikrofluidal lösning. Under de senaste fem åren har forskningsgruppen EMBLA utvecklat en akustiskbaserad teknik för att manipulera partiklar i tvåfas-system och det här projektet kommer att bygga vidare på tekniken och överföra den till högviskösa droppar.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara att designa och tillverka det mikrofluidala systemet. Du kommer även att ansvara för utvärdering av de akustiska egenskaperna av systemet samt dess användning för cellodlingar i 3D. Du förväntas även publicera dina resultat i vetenskapliga tidskrifter och på internationella konferenser. De teoretiska aspekterna av arbetet kommer att utföras tillsammans med samarbetspartners vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och den biologiska karaktäriseringen kommer att genomföras med stöd av samarbetspartners vid Stockholms universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Ytterligare information finns på http://www.teknat.uu.se och http://teknik.uu.se

Kvalifikationskrav: Vi söker en kreativ person med stark motivation att genomföra doktorandstudier inom detta tvärvetenskapliga ämne och som vid överenskommet startdatum har en grundläggande högskoleexamen på masternivå eller motsvarande (t.ex. civilingenjörsexamen) med specialisering inom teknisk fysik, materialteknik, bioteknik eller motsvarande. Erfarenhet av tillverkning och användning av mikrofluidala system, speciellt dropp-baserade system, är meriterande. Erfarenhet av akustiska manipulationstekniker är också mycket meriterande. Erfarenhet av cellodling, infärgningsprotokoll och mikroskopi är också meriterande men inte ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer och söker personer med god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp då forskningens natur regelbundet skiftar mellan dessa två arbetsformer. Dessutom behöver du vara starkt motiverad inför din doktorandutbildning och att lära dig nya metoder. Du måste ha lätt för att kommunicera dina forskningsresultat samt ha god analytisk förmåga. Du behöver ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Instruktioner för ansökan:

Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst

2) CV (max. 2 sidor)

3) En kopia av din masterexamen och dina kursbetyg

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

5) Lista på relevanta publikationer (inklusive masteruppsats)

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökanden av alla kön och med olika bakgrunder och livserfarenheter.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. 

Tillträde: Våren 2020 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Dr. Laurent Barbe, Tel: 018-471 7235 E-mail: laurent.barbe@angstrom.uu.se

Prof. Maria Tenje, tel: 018-471 7061, e-post: maria.tenje@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2019/4563. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4563
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb