Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Med anställningen som biträdande universitetslektor i artificiell intelligens med inriktning mot storskalig optimering följer finansiering för en doktorand, fyra postdoktorår och en generös budget för resor, etc. 

Beskrivning av ämnesområdet: Artificiell intelligens och maskinginlärning handlar om automatiserade metoder för dataanalys, d.v.s. metoder som automatiskt kan hitta modeller för och mönster i data. Dessa modeller kan sedan användas för att prediktera framtida data eller för att utföra andra typer av beslutsfattande under osäkerhet. Metoderna använder typiskt en modell som är automatiskt konstruerad från data för att göra prediktioner eller fatta beslut istället för att följa explicit programmerade instruktioner. AI och maskininlärning som ofta ses som en del av datavetenskapen är starkt relaterade till sannolikhetslära och statistik och för denna anställning är länkarna till matematiken extra viktig. 

Artificiell intelligens och maskininlärning är stora forskningsområden med många delområden. Exempel på sådana delområden inkluderar, men är inte begränsade till: storskalig optimering, stokastisk optimering, probabilistisk programmering, approximativ inferens, Monte Carlo metoder, Bayesiansk icke-parametrisk modellering, maximum likelihood, Gaussiska processer, inlärning av grafer, djupinlärning, reinforcement learning, invers modellering, parameterskattning, big data (behandling av stora datamängder), mönsterigenkänning, och osäkerhetskvantifiering. 

Ämnet för denna anställning är storskalig stokastisk optimering, med fokus på algoritmutveckling och analys. Relationerna mellan storskalig optimering och probabilistisk modellering är också ett viktigt ämne. Icke-konvexa stokastiska optimerare är viktiga möjliggörare för djupinlärning och många andra moderna maskininlärningsmetoder. 

Arbetsuppgifter: Anställningen innefattar undervisning, forskning och administration, men det är en forskningsintensiv anställning (80% forskning). Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom artificiell intelligens/maskininlärning och optimering. Bevisad förmåga att publicera vid de ledande arenorna för maskininlärning är värdefull. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. 

Övrig skicklighet: Förmågan och viljan att utveckla nya grund- och forskarutbildningskurser är viktig för anställningen. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland biträdande universitetslektorer inom fakulteten. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom denna kategori.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Thomas Schön, e-post thomas.schon@it.uu.se.

För ytterligare information se: 

Uppsala universitetets anställningsordning

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2020, UFV-PA 2019/4274.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4274
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-13
Sista ansökningsdag 2020-03-11

Tillbaka till lediga jobb