Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår grupps forskning handlar primärt om att studera mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående samt att utveckla, testa och utvärdera komplexa interventioner för dessa grupper. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativ såväl som kvalitativ metodik och arbetar med feasibility/pilot studier, kontrollerade studier, systematiska litteraturöversikter, metaanalyser samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att testa och utvärdera ett webbaserat självhjälpsprogram med behandlarstöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer. Arbetsuppgifterna inkluderar att kontakta potentiella studiedeltagare inför deltagande i forskningsstudier bl.a. via brev, e-post och telefon; intervjua studiedeltagare; sammanfatta forskningslitteratur; rapportera forskningsprojekts progress; skriva mötesanteckningar från möten med projektgruppen; arbeta med U-CARE-portalen (www.u-care.se) t.ex. hjälpa studiedeltagare att logga in på Portalen samt testa nya funktioner innan de tillgängliggörs på Portalen.

Kvalifikationskrav: Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha en högskoleexamen inom för anställningen relevant område, t.ex. beteendevetenskap, hälsovetenskap, klinisk psykologi, vårdvetenskap. Personen ska ha mycket god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning samt mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, god samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Ansökningsförfarande:
Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

  • Ditt Curriculum Vitae
  • Kopior på dina examensbevis
  • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
  • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i ett år med möjlighet till förlängning. 

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14) eller forskare Dr Joanne Woodford (joanne.woodford@kbh.uu.se, 018-471 65 73).

Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2020, UFV-PA 2019/4196.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200301
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4196
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2020-01-16

Tillbaka till lediga jobb