Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs klinisk och preklinisk utbildning och forskning. Institutionen har ca 160 anställda och 90 doktorander samt ytterligare 120 anknutna forskare. Verksamheten bedrivs vid Uppsala universitets biomedicinska centrum och vid Akademiska sjukhuset. Relevant för denna tjänsten är att Institutionen huserar utbildningsprogrammen för fysioterapi samt logopedi och ett nytt program i arbetsterapi passat mycket bra in i institutionens samlade utbildningsverksamhet. För mer information om institutionen se http://www.neuro.uu.se.

Vi söker en person med gedigen kompetens inom både forskning och undervisning som kan utforma ett nytt utbildningsprogram i arbetsterapi vid Uppsala universitet. Vi anser att det behövs och ser gärna en lärare med mångårig erfarenhet och en senior forskare med docentkompetens för att kunna säkra kvalitet i uppbyggnaden av vårt nya program.

Beskrivning av ämnesområdet: Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap utvecklar kunskap om människans görande i vardagens aktiviteter, som i hemmet, skolan, på arbetet och fritiden, och hur delaktighet och engagemang i aktiviteter möjliggör hälsa och utveckling. Utgångspunkten är individens förmåga och förutsättningar att utföra aktiviteter i samspel med sin omgivning. Genom att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga skapas möjligheter för individer att delta i aktiviteter som de vill eller behöver kunna utföra för att få en fungerande vardag.

Arbetsuppgifter: Att starta ett 3-årigt utbildningsprogram i arbetsterapi på kandidatnivå. Det innebär att utveckla ett nytt kandidatprogram i ämnet arbetsterapi med självständigt ansvar för tillhörande administrativa arbetsuppgifter och kontakter med relevanta myndigheter. Efter en uppbyggnadsfas av programmet ingår i arbetsuppgifterna även forskning samt undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt administration inom ämnesområdet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. I övrig ingår att delta i institutionens verksamhet samt följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till verksamhetsområdet Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset och är beräknad till 1/3 av arbetstiden. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård, att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Den sökande ska ha dokumenterat god erfarenhet av arbetsledning och organisatoriska uppgifter som lämpar sig för uppdraget. För anställningen krävs legitimation som arbetsterapeut och dokumenterad klinisk skicklighet i ämnet arbetsterapi. Det är meriterande om den sökande innehar docentkompetens.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga kommer lika vikt att fästas vid Vetenskaplig och pedagogisk och klinisk skicklighet. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7. Vetenskapsområdet medger inte direktbefordran.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet, god samarbets- och organisationsförmåga kommer att tillmätas stor vikt. Även förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas vikt. . Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt professor Finn Hallböök tel. 018-471 4944 , professor Matts Olovsson tel. 070-1679185

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2019/3679.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3679
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-26
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb