Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen förbereder dig för en akademisk karriär såväl som för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, där våra alumner har viktiga positioner i samhället. Institutionens handledningskapacitet är särskilt stark i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, offentlig ekonomi och politisk ekonomi, där vi erbjuder en intellektuellt stimulerande forskningsmiljö med ett flertal forskningsseminarier varje vecka och ett stort flöde av internationella gäster.

Arbetsuppgifter: Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen här.

Kvalifikationskrav: Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

Särskilda antagningskrav: Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (tre terminer) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. samt i universitetets regler och riktlinjer.

Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Studenter som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti är välkomna att söka.

Ansökningsförfarande:
Handlingar som ska ingå i en ansökan:

1. Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.

2. Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.

3. Kopior av uppsatser som författats.

4. Ett CV.

5. Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE-testet. Resultatet av ett GRE-test ska skickas direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801

Vi rekommenderar även att utländska sökande tar TOEFL-testet eller IELTS-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen: 

Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
751 20 Uppsala
Telefon: +46 18-471 0000
TOEFL: inst. code _7996
IELTS: ingen inst.code

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander eller stipendiefinansiering.

Tillträde: 2020-08-17

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Antagningsansvarig Erik Öberg, erik.oberg@nek.uu.se eller studierektor Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast 3 februari 2020, UFV-PA 2019/3985.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-17
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3985
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-11-25
Sista ansökningsdag 2020-02-03

Tillbaka till lediga jobb