Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer. Institutionen har ca 150 anställda och ca 100 doktorander. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se. För mer information om forskargrupperna se http://www.neuro.uu.se/forskning/

Beskrivning av ämnesområdet: Forskning i ämnet fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap bedrivs inom beteendemedicin och smärta, hjärt-lunghälsa, neurologiska sjukdomstillstånd och äldres hälsa. Undervisning sker på grund, avancerad och forskarnivå, där merparten är förlagd till Fysioterapeutprogrammet, vilket har en beteendemedicinsk inriktning.

Arbetsuppgifter: Bedriva undervisning, forskning och administration inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning av studenter på alla utbildningsnivåer. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i institutionens verksamhet genom bl.a. administrativa uppdrag i kommittéer, följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till verksamhetsområdet Rehabilitering och smärtcentrum på Akademiska sjukhuset. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård, att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. 

För denna anställning krävs legitimation som fysioterapeut samt dokumenterad klinisk skicklighet inom kardiovaskulär hälsa.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom fysioterapi inom området kardiovaskulär hälsa. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla fysioterapeutisk forskning tillmätas särskild betydelse, liksom en förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning. Därtill kommer visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, förmåga att forskningsanknyta undervisningen samt förmåga att kommunicera och samverka kring högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet att tillmätas betydelse. Se även RB § 8.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet, god samarbets- och organisationsförmåga kommer tillmätas stor vikt. Även erfarenhet av ledningsuppdrag är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Pernilla Åsenlöf. Telefon: 018-471 4768, pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2019, UFV-PA 2019/3675. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3675
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-13
Sista ansökningsdag 2019-12-13

Tillbaka till lediga jobb