Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Laboratoriet för Molekylär Geriatrik är beläget i Rudbecklaboratoriet och är nära knutet till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag. Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom medför stort lidande för både patienter och anhöriga och ännu finns inte några botande behandlingsformer för dessa neurodegenerativa tillstånd. De senaste årens forskning har visat att aggregerade former av proteinerna amyloid-beta respektive alfa-synuklein spelar en central roll för utvecklingen av dessa sjukdomar, men det är fortfarande delvis oklart hur förändringarna uppstår och sprids i hjärnan. Även om huvudsakligen nervceller drabbas tyder alltmer på att även gliaceller är involverade. Astrocyter är den absolut vanligaste typen av gliacell och aktuella fynd tyder på att de deltar i såväl uppkomst som spridning av patologiska proteiner i det centrala nervsystemet.

För att förstärka vår satsning inom detta forskningsområde söker vi nu en universitetslektor i molekylär geriatrik, med fokus på att kartlägga astrocyters roll för uppkomst och spridning av patologin vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Arbetsuppgifter: Egen forskning, undervisning och administration. Ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet molekylär geriatrik med fokus på att undersöka astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom med mål att identifiera nya behandlingsstrategier. Hit räknas även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Vidare ingår att handleda postdoktorala forskare, doktorander och projektstudenter på masternivå, att aktivt driva nationella och internationella samarbetsprojekt samt att söka anslag till den egna forskningen.

I arbetsuppgifterna ingår även ett delat kursansvar och undervisning på grundutbildningen inom området molekylär neurodegeneration.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt AO gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

För den aktuella tjänsten krävs dessutom väldokumenterade meriter inom forskning kring gliacellers roll vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Den sökande skall ha en klar plan för kommande års forskning och därför skall en kortfattad forskningsplan på max fem sidor bifogas ansökan, tillsammans med en förteckning över erhållna anslag.

Det är meriterande om den sökande kan visa vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser av hög internationell kvalitet samt att den sökande har varit huvudhandledare till flera doktorander, varav åtminstone en skall ha disputerat vid ansökningstillfället. Vidare är det meriterande om den sökande har mångårig erfarenhet av att handleda projektstudenter.

Det är önskvärt att den sökande har erfarenhet av undervisning på grundnivå inom neurovetenskap. Det är meriterande om den sökande varit opponent vid disputationer och har flera pågående nationella och internationella forskningssamarbeten. Vistelse vid utländska universitet under postdoc-tiden och senare under forskningskarriären anses också meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att i första hand fästas vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som stärker och aktivt bidrar till forskning i molekylär geriatrik med fokus på astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom som bedrivs vid inst för folkhälso- och vårdvetenskap. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB §8.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ kompetens visad genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala Universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Martin Ingelsson tel. 018-471 4107, e-post: Martin.Ingelsson@pubcare.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2019, UFV-PA 2019/3007.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3007
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-12-02

Tillbaka till lediga jobb