Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap bedriver en framgångsrik forskning inom flera områden och ansvarar för stora delar av sjuksköterskeutbildningen (se http://www.pubcare.uu.se/). Vi söker nu en person med sjuksköterskebakgrund som vill utvecklas som lärare och forskare. Universitetslektoratet är förenat med anställning som sjuksköterska inom onkologisk omvårdnad vid verksamhetsområdet blod-och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå inom ramen för sjuksköterskeprogrammet, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, undervisning, seminarier, handledning av studenters självständiga arbeten och examinationer. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I den kliniska tjänstgöringen ingår att initiera och handleda forsknings-och utvecklingsarbeten i samråd med personal i den kliniska verksamheten och lärare/forskare inom institutionen samt information och undervisning av personal och studenter.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) även ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt AO gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För behörighet till denna anställning krävs legitimation som sjuksköterska. Önskvärt är specialistutbildning eller motsvarande och pågående forskning i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad inom området blod- och tumörsjukdomar. Erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska inom området blod- och tumörsjukdomar är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap inom området blod- och tumörsjukdomar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till samverkan om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB §8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård. Aktuell klinisk erfarenhet, liksom dokumenterad förmåga att leda förbättringsarbeten, är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Vid bedömningen har vetenskaplig och pedagogisk skicklighet en överordnad betydelse och de kliniska meriterna en mera underordnad

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Aktuell klinisk erfarenhet, liksom dokumenterad förmåga att leda förbättringsarbeten, är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Vid bedömningen har vetenskaplig och pedagogisk skicklighet en överordnad betydelse och de kliniska meriterna en mera underordnad.

Administrativ kompetens visad genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala Universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Karin Nordin, tel. 018 – 471 3487 e-post. Karin.nordin@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 december 2019, UFV-PA 2019/ 2391

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2391
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-12-31

Tillbaka till lediga jobb