Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning.

Projektbeskrivning: Användandet av permeabilitetshöjande molekyler i syfte att öka upptaget av biologiska läkemedel har under senare tid ökat. Dessa molekyler är framförallt baserade på olika fettsyror. Genomförda studier i råttmodeller med en av de vanligaste permeabilitetsökande molekylerna, natriumkaprat, har inte visat på ökad permeabilitet för lågmolekylära läkemedel vid låga men ändå kliniskt relevanta doser. Studier på biologiska läkemedel visar dock det motsatta, om en hög koncentration natriumkaprat frisätts samtidigt som läkemedlet, och ytterligare en annan studie på absorptionen av semaglutide visade ökad biotillgänglighet i hund och människa.  Absorptionen observerades här äga rum i magsäcken, en del av tarmsystemet som vanligen inte anses bidra till läkemedelsabsorption i högre grad. Uppenbarligen behövs mer forskning för att klargöra samspelet mellan läkemedel, övriga excipienter i en läkemedelsformulering och de permeabilitetsökande molekylerna, och hur detta reglerar permeabilitet och biotillgänglighet för biologiska läkemedel. Syftet med doktorandtjänsten är att undersöka mekanismerna bakom samlokaliseringen och koncentrationsberoendet för effekten av de permeabilitetshöjande ämnena. De specifika målen är att i) utveckla diffusionsmodeller för excipienter och biologiska läkemedel i tarmvätska baserad på fluid-dynamik (computational fluid dynamics (CFD); ii) utveckla diffusionsmodeller genom mucus-lagret i tarmen (genom ett bland annat använda dissipativ partikeldynamik (DPD) iii) att kombinera CFD och DPD-modeller med  molekyldynamiksimuleringar (MD) av läkemedel och t ex natriumkaprat för att studera cellpermeabilitet och absorption från tunntarmen; och iv) att validera resultaten på principiell nivå med in vivo-mätningar och data.

Kvalifikationskrav: Akademisk examen såsom t ex civilingenjör molekylär bioteknik, kemiteknik eller motsvarande examen. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper inom programmering (t ex python, C), beräkningskemi/fysik, erfarenhet av linux är meriterande. Tidigare erfarenhet om numerisk/matematisk modellering är också meriterande, samt är erfarenhet av experimentella metoder. 

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv och dina kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, kopia på examensarbete och kontaktinformation till minst två referenser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per Larsson +46 (0)18 471 53 96, per.larsson@farmaci.uu.se. Christel Bergström +46 (0)18 41 18, christel.bergstrom@farmaci.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2019, UFV-PA 2019/3837.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3837
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-04
Sista ansökningsdag 2019-11-29

Tillbaka till lediga jobb