Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.
Undervisning och kursansvar omfattar främst att vara ansvarig för programmets internationaliseringsarbete, vilket innefattar att bygga upp programmets internationella strimma ”gränslös logopedi” både med egen undervisning och genom att engagera logopeder och studenter från andra länder att delta i olika utbyten. I ansvaret ingår även att vara programmets representant i fakultetens internationaliseringsgrupp. Dessutom kan undervisning, kursplanering och administration av andra programrelaterade och fristående kurser förekomma.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom logopedi samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska. Dokumenterad förmåga att tala och skriva flytande engelska är ett krav.

Meriterande: Erfarenhet av kursansvar och undervisning på kurser inom ovan nämnda ämnesområde är meriterande. Ett upparbetat internationellt nätverk av kliniska logopeder är meriterande.

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande vid utvärderingar av såväl akademiska kollegor som studenter bedömts vara en god pedagog. Det är meriterande om den sökande har en omfattande undervisningserfarenhet, särskilt om en ansenlig del av undervisningen skett under de senaste sex åren. RB § 15

Enligt Uppsala universitets anställningsordningen 23 § avser pedagogisk skicklighet utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd
som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. RB § 17

Enligt anställningsordning visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 10% 

Upplysningar om anställningen lämnas av Monica Blom Johansson, monica.blom.johansson@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2019, UFV-PA 2019/3508.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 10 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3508
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-01
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Tillbaka till lediga jobb