Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Utveckling av fotokatalytiska reaktioner. Design, syntes och utvärdering av fotokatalytiska metallkomplex. Projektet har delar av organisk syntes, koordinationskemi och spektroskopi; systemen kommer att analyseras med en kombination av tranditionella organiska metoder samt elektrokemiska, spektroskopiska och fotokemiska metoder. En del av projektet kommer att utföras i samarbete med forskare på Uppsala Universitet. Representativa publikationer: J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5756 and Coord. Chem. Rev. 2018, 364, 1-9.

Arbetsuppgifter: Ligand och komplexsyntes. Kemisk och spektroskopisk karakterisering av metallkomplexen, utvärdering av fotofysiska och fotokemiska egenskaper. Utveckling av katalytiska reaktioner och optimisering av reaktionerna. Skriftlig och muntlig redovisning av forskningsresultat i forskningsrapporter, forskningsartiklar och på konferenser och gruppmöten och institutionsmöten. Handledning av projektarbetare blir sannolikt en del av arbetet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi eller relaterat ämne.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenhet i organisk syntes.
  • Erfarenhet i reaktionsutveckling och optimering. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande:

  • Erfarenhet med utveckling av katalytiska reaktioner är värdefull.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Eszter Borbas +46-18-471-7340 eszter.borbas@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2019, UFV-PA 2019/3819.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3819
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-07
Sista ansökningsdag 2019-11-20

Tillbaka till lediga jobb