Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Proteinläkemedelsdesign.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Immunterapi är ett av de snabbast växande fälten inom läkemedelsutveckling. Man kan genom att designa de antikroppar som används vid immunterapi påverka hur länge de finns i kroppen, vart i kroppen de åker och hur de verkar för att bota eller detektera en sjukdom. I forskargruppen arbetar vi med att designa, tillverka och testa olika antikroppar och proteiner framförallt mot neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom men även mot cancer och epilepsi. Målet med doktorandprojektet är att förbättra effekten av antikroppar som ska användas terapeutiskt eller diagnostiskt, men också att öppna upp möjligheter att nå sjukdomsmål som tidigare inte har gått att nå. Vi arbetar mycket kreativt med att försöka komma på nya idéer till hur antikroppar kan transporteras och att förstå hur de transporteras och testar sedan våra hypoteser på sjukdomar som har stort behov av förbättrade terapeutiska möjligheter. Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom protein biokemi, cellbiologi och farmakologi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom samma områden genom relevanta forskarutbildningskurser

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen som civilingenjör, apotekare eller biomedicinare eller motsvarande kunskaper med minst 240 hp. Kunskaper i biokemiska och biofysikaliska metoder, samt erfarenhet av proteinuttryck och proteinrening är en fördel.

Meriterande: Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med celler och mikroskopering.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Vi ser gärna en person som har en stark motivation för forskningsprojektet och som kan bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. 

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan skrivs med fördel på engelska.

Bedömningskriterier Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Mycket stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande universitetslektor Greta Hultqvist e-post: Greta.Hultqvist@farmbio.uu.se.

Frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019, UFV-PA 2019/3706

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3706
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-28
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb