Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett flertal språk och litteraturer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning. 

Undervisningen i spanska omfattar alla nivåer främst inom litteraturvetenskapliga och kulturinriktade moment. Webbaserad undervisning förekommer. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter. 

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. 

Uppdrag av administrativ art kan komma att ingå i arbetet. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Dokumenterad erfarenhet av webbaserad undervisning och av undervisning på spanska och svenska är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Vikt kommer att läggas på erfarenhet i första hand inom litteraturvetenskapliga och i andra hand kulturinriktade moment i ämnet spanska. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd men även med avseende på dess anknytning till befintlig forskning vid institutionen och vid fakulteten, ska tillmätas särskild vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället har betydelse.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

 • Curriculum Vitae
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas
 • Forskningsplan

Vad gäller anställning som universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3455.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-11-22 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2020-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 14 40, epost:christina.kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2019, UFV-PA 2019/3455.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-11-22
Löneform Fast lön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3455
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-29
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Tillbaka till lediga jobb