Uppsala University, Department of Physics and Astronomy

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se/

Projektbeskrivning: Röntgen-frielektronlasern (XFEL) är en koherent och justerbar ljuskälla med spatsiell upplösning i Ångströmområdet och med tidsupplösning på en skala av femto- och subfemtosekunder. Den producerar den högsta topp-brilliansen bland dagens laboratorie-röntgenkällor och överträffar till och med synkrotronen med fem till tio storleksordningar. XFELen är ett revolutionerande instrument som möjliggör tex karakterisering av biomolekylers strukturer med sub-Ångström-upplösning vilket banar väg för kontroll av deras funktion.
Det ökande antalet vetenskapliga ansökningarna och den växande efterfrågan på stråltid motiverar utvecklandet av nya FEL-anläggningar. Dagens XFEL-anläggningar i drift är emellertid generellt väldigt långa. Därför pågår en strävan inom FEL-forskning och utveckling att göra FELer kompaktare och mer prisvärda för universitet.
Det primära målet med projektet som du kommer att arbeta med är att designa en småskalig FEL med hög repetitionsfrekvens som använder elektronpulser i MeV-området och en optisk undulator. Du kommer att studera olika konfigurationer av den småskaliga FELen med målet att utforma en design som är realiserbar i praktiken med redan existerande eller snart tillgänglig accelerator- och laserteknologi.
Arbetet sker i en grupp med dedikerade forskare som har erfarenhet av FEL-fysik, elektronstråledynamik, supraledande RF-teknik och FEL-experiment. FREIA-gruppen arbetar för närvarande med att designa foton-strålrör för det nationella projektet ”En Mjukröntgen Laser vid MAX IV” och leder dessutom flera delprojekt inom EU-projektet ”CompactLight”.

Arbetsbeskrivning:

• Kritisk jämförelse av redan föreslagna designer av kompakta FELer
• Identifiera en eller två designer som realistiskt kan implementeras i praktiken på en tidsskala av två år
• Utforma en konceptuell design av alla essentiella komponenter för en kompakt FEL
• Tillsammans med andra gruppmedlemmar, genomföra start-till-slut-simuleringar av elektronstråledynamiken och FEL-processen

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik eller relaterat område. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

• Djupgående förståelse för vågoptik och framförallt för optiska strålar
• Gedigna kunskaper i grundläggande laserfysik
• Gedigna kunskaper i elektronstrålefysik
• Erfarenhet av multipartikelsimuleringar
• Publikationer i Physical Review Journals eller liknande nivå
• Utvalda sökande kommer att ombes lösa ett antal testproblem av forskarkaraktär inom fältet för foton- och elektronoptik. 

Önskvärt/meriterande i övrigt:

• Gedigna kunskaper om FEL-principer och Compton-ljuskällor
• Djupgående erfarenhet av simuleringsprogrammen Genesis, Symplex, GPT and Astra
• Erfarenhet av elektron- och fotonstråledynamik
• Tidigare erfarenhet av design av Compton-ljuskällor

• Färdighet i att uttrycka sig i högkvalitativ akademisk skrift
• Kapacitet att uttrycka sig klart, strukturerat och kärnfullt
• Kapacitet att utarbeta klara och koncisa summeringar av pågående arbete
• Kapacitet att hålla arbetsframstegen väl dokumenterade, sökbara och förståeliga för övriga gruppmedlemmar

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifoga CV, en kopia av doktorsexamensbeviset och en publikationslista. Vi ber dig att tydligt identifiera publikationer i forskargranskade tidskrifter och att tillhandahålla kontaktuppgifter till minst två referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-13 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Vitaliy Goryashko, vitaliy.goryashko@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2019, UFV-PA 2019/3452.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-13
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3452
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-21
Sista ansökningsdag 2019-12-02

Tillbaka till lediga jobb