Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Projektbeskrivning: Doktorand i Klinisk psykologi och Beteendemedicin

Uppsala Universitet, Institution för Psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi,

Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till forskargruppen som leds av Lance McCracken, och som huvudsakligen fokuserar på att utveckla kognitiv beteendeterapeutiska behandlingar, framförallt, inom fysisk hälsa. Principer inom Kontextuell beteendevetenskap, modellen för psykologisk flexibilitet, integreras i detta arbete som är tillämpad klinisk forskning. Doktoranden kommer att vara involverad i alla stegen inom forskningen från konceptualisering och pilot-testa nya metoder och behandlingar till att utvärdera utfall och förändringsmekanismer. Forskargruppens nuvarande fokus och inriktning involverar att utveckla ”process-baserad terapi” och ideografiska metoder för att studera intra-individuella beteendeprocesser samt utveckla nya behandlingar inom området. Populationer av intresse för forskningen inkluderar långvarig smärtproblematik. Grupper inom dessa populationer som är av intresse är exempelvis fibromyalgi, huvudvärk, vulvodynia eller neuropatisk smärta. I forskargruppen har man bl. a studerat internet-baserade interventioner med terapeutstöd för att utvärdera olika behandlingskomponenter. Det finns ett stort intresse för att använda detta sätt att förmedla behandlingar som ett redskap i att undersöka och individualisera behandlingar i syfte att optimera både interventionernas effekt och de kliniska utfallen. För tillfället undersöker forskargruppen tillämpning av single-case experimentella design som ett alternativ till randomiserade kontrollera studier. Detta upplägg kommer att användas för att studera effektivitet (efficacy), förändringsmekanismer, och moderation, samt som lämpligt utgångsläge för att bedriva en dynamisk process-baserad inriktning på behandling. Således, bör den sökande ha ett intresse för kontextuell beteendeforskning, behandlingsutveckling, och beteendemedicin, gärna för långvarig smärtproblematik. Doktoranden kommer att involveras i olika kliniska projekt. Det är en fördel om den sökande har tidigare erfarenhet av kognitiv beteendeterapeutiska behandlingar i somatiska kontexter och av arbete i multidisciplinära team. Initialt kommer doktorandens projekt att ledas av handledarna, men kommande projekt kräver att doktoranden kan formulera egna forskningsfrågor inom forskningsgruppens allmänna fokus.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning varav 90 högskolepoäng omfattas av kurser inom psykologi. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För denna specifika position bör den sökande även vara legitimerad psykolog (KBT) och kunna undervisa och behandla på svenska. Personer från andra länder är berättigade att söka under förutsättning att de uppfyller de nämnda kvalifikationerna.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: http://regler.uu.se/.

För information om villkoren för behörighet, se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

För mer information se: http://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://psyk.uu.se/digitalAssets/499/c_499876-l_3-k_antagningsprocedur-till-forskarutbildningen-i-psykologi_slutgilitig-svensk_hemsida.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Januari 2020 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lance McCracken: Lance.McCracken@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 5 november 2019, UFV-PA 2019/3529.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Önskvärd start, januari 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3529
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-11-05

Tillbaka till lediga jobb