Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Prussian blue är ett ständigt aktuellt ämne som attraherar intresse från kemister på grund av dess rikligt varierande applikationsområden. I nutid har Prussian blue och dess analoger identifierats som väldigt lovande elektrodmaterial i uppladdningsbara batterier. Det breda intresset för materialet beror på en flexibel sammansättning och struktur, denna flexibilitet är även en utmaning med avseende på syntes och hantering av dessa ämnen. Målet för detta projekt är att genom rigorös forskningsmetodik undersöka hur syntesförhållanden, sammansättning, samt struktur av ett antal Prussian blue analoger påverkar deras elektrokemiska prestanda. Genomförandet sker på två nivåer, först genom att undersöka hur materialet bildas och växer under syntesen genom in situ metoder såsom IR, Raman, diffraktion, samt ESCA. Nästa nivå är att studera materialets cykling i batterier genom flera elektrokemiska metoder och genom in operando diffraktionsmetoder. Projektet involverar mycket resor till internationella faciliteter som ISIS neutron facility och Diamond synchrotron lightsource i Storbritannien samt DESY synchrotron light source i Tyskland. Projektet kan också involvera kollaboration med start-up bolaget Altris.

Arbetsuppgifter: Studenten förväntas synthisera flera olika Prussian blue analoger och även identifiera nyckelparametrar för syntesen som kan kontrolleras, för att sedan systematiskt undersöka deras påverkan på struktur och sammansättning av produkten. Studenten kommer också designa celler som möjliggör in situ analys av syntesen genom flera olika metoder. Slutligen kommer studenten genomföra omfattande analys av materialen via pulverdiffraktion, mössbauer spektroskopi, röntgenabsorbtions-spektroskopi, TGA, IR, och Raman. Detta arbete kommer ske med stöd av en disputerad forskare med erfarenhet inom Prussian blue analoger. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande:

  • Erfarenhet av Prussian blue analoger är ett plus men inte strikt nödvändigt.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. William Brant, william.brant@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2019, UFV-PA 2019/3463

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3463
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-14

Tillbaka till lediga jobb