Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i evolutionär ekologi till programmet för zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning:

Evolutionen av adaptiv fenotypisk plasticitet och nischbredd

Projektet syftar till att förstå hur arter utvecklar genetiska anpassningar för att antingen specialisera eller utvidga sin ekologiska nisch. Projektet kommer att ha fokus på att förstå värdväxt-användande och nischbredd genom jämförande-analys av genuttryck (”Comparative Genomics”) hos skalbaggar i familjen Bruchidae. Möjliga projekt inkluderar men är inte begränsade till:

(i) Jämförelser av fenotypisk plasticitet i genuttryck i respons på värdväxter eller deras toxiner mellan arter med olika värdväxtbredd.

(ii) Jämförelser av fenotypisk plasticitet i genuttryck i respons på värdväxter mellan selektionslinjer som har specialiserat sig på olika växt-värdar.

(iii) Funktionella studier av variation i gener som styr matsmältning.

Arbetsuppgifter: Självständig utveckling av experimentella designer för att mäta och jämföra genuttryck i samarbete med andra forskare vid avdelningen. Bearbetning av rådata samt statistisk analys av bearbetad data. Sammanställning och presentation av resultaten i form av vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i biologi med inriktning mot evolutionär ekologi, ekologisk genetik, molekylär genetik, eller motsvarande. I det första fallet krävs dokumenterad erfarenhet av analys av genomik-data, i det senare fallet ett dokumenterat intresse för evolutionära eller ekologiska frågeställningar. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift. Vid rekryteringen fäster vi särskild vikt vid personliga egenskaper såsom kandidatens förmåga till samarbete

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Önskvärda kompetenser som förbättrar eller berikar funktionen men som inte är ett krav: Erfarenhet av inhämtande och analys av genuttryck. Erfarenhet av att handskas med evolutionsbiologiska problem relaterade till evolutionen av nischbredd eller fenotypisk plasticitet. Tidigare uppvisad förmåga att publicera vetenskapliga studier. 

Anställningen: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Tillträde: 2020-01-15 eller enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten (max 2 sidor), 2) ditt CV, inklusive din publikationslista, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. David Berger (david.berger@ebc.uu.se, +46 18 471 26 34) eller Prof. Göran Arnqvist (goran.arnqvist@ebc.uu.se, +46 18 471 26 45).

Välkommen med din ansökan senast 2019-11-08. UFV-PA 2019/3396.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3396
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-11-08

Tillbaka till lediga jobb