Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Institutionen för organismbiologi söker en motiverad, tekniskt skicklig och kreativ postdoktor för ett mycket tvärvetenskapligt projekt finansierat genom SciLifeLab-nätverket och placerad vid Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) vid Uppsala universitet. Forskargruppen studerar hur funktionella reaktioner hos enstaka mikroorganismer beror av deras fysiska och kemiska miljö. För att undersöka detta utvecklar vi mikrofluidiska ”lab-on-a-chip” som återskapar viktiga förhållanden i naturliga miljöer och sedan kombinerar vi dessa behandlingar med fysiologiska avläsningar på encellsnivå (automatiserad mikroskopisk avbildning, olika molekylära avläsningar och kemiska analyser). Data erhållna från sådana experiment är användbara vid t.ex. för att förbättra riskbedömningen av föroreningar under prognostiserade klimatförändringsscenarier och möjliggöra fenotypning av encelliga fototrofer för industriella processer.

Projektbeskrivning: Projektet syftar till att förbättra vår förmåga att förutse effekterna av föroreningar i naturliga vattenmiljöer. Vi kommer att dra nytta av de senaste framstegen inom lab-on-a-chip-teknologier för att mäta effekterna av kombinerade miljö- och toxikologiska stressfaktorer på cellfysiologier i mikrofluidmiljöer i hög genomströmning. Som modellorganismer används marina bakterier och plantplankton, som på grund av deras grundläggande roll i global koldioxidomsättning och primärproduktion är av stor global och ekologisk relevans.

Arbetsuppgifter: Specifika uppgifter i detta projekt inkluderar (i) utformning, utveckling och drift av mikrofluidplattformar, (ii) användning av mikrofluidplattformar för att mäta påverkan av miljö- och toxikologiska stressfaktorer på modellorganismer och (iii) analysera resulterande data.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i (biologisk) ingenjörsvetenskap, fysik, mikrobiologi eller annan relevant. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Kandidaterna måste ha utmärkta kommunikationsförmågor i engelska, muntlig och skriftlig samt beprövad erfarenhet av vetenskapligt arbete. Erfarenhet av mikrofabrikation och användning av renrumsanläggningar krävs, liksom en god kunskap om biologiska system och kvantitativ bildanalys. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom motivation, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Vi söker efter kandidater som kreativt kan bidra till tvärvetenskapligt arbete, kan arbeta självständigt och som trivs i ett informellt, praktiskt laboratorium med en platt hierarki och vänliga människor.

Ansökan ska innehålla:

  • En avsiktsförklaring/personligt brev där du beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och intressen och varför du tycker att du passar bra för tjänsten (max. 2 x A4-sidor, helst kortare)
  • CV
  • publikationslista
  • kopia av doktorandexamen
  • två referenser med namn och kontaktinformation (telefon och e-post)
  • Ansökan ska vara på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lars Behrendt, e-post lars.behrendt@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2019, UFV-PA 2019/3484.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-12-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3484
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-18
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb