Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Kvasikristaller är material som till skillnad från vanliga kristaller saknar periodicitet i tre dimensioner. Deras ovanliga strukturer kan även ge upphov till ovanliga egenskaper som till stor del än är outforskade. Strukturanalys av kvasikristaller gagnas av förekomsten av strukturellt relaterade föreningar; s.k. approximanter, som lokalt har liknande atomär struktur som kvasikristallerna. I takt med att nya kvasikristaller och approximanter upptäcks så finner man även nya egenskaper; nyligen har magnetisk fjärrordning för första gången upptäckts bland approximanter och ett av syftena med projektet är att finna även magnetiska kvasikristaller för att slutligen besvara frågan ”finns det unika egenskaper som kan associeras med kvasikristallers unika strukturer?”. Det övergripande målet för projektet är att framställa komplexa metalliska legeringar och att kartlägga sambandet mellan deras kristallina strukturer och specifika egenskaper.

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer att syntetisera legeringar ur metalliska smältor och genom olika diffraktionsmetoder studera den kemiska och strukturella ordningen på enhetscellnivå i komplexa legeringar som bl.a. approximanter och kvasikristaller. Metoderna involverar högtemperatursyntes, samt enkristalldiffraktion och pulverdiffraktion med både röntgenstrålning och neutroner. De magnetiska mätningar involverar främst magnetisering, susceptibilitetsmätningar och neutronstudier i syfte att kartlägga magnetiska egenskaper, ordning och fasövergångar. Mätningar kommer att göras i storskaliga synkrotron- och neutronanläggningar och även lokalt på lab.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi eller fysik.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Mycket goda kunskaper och erfarenhet av oorganisk syntes.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Vi söker dig som har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen i kemi eller fysik med ett intresse för grundforskning inom kristallina strukturer och magnetiska egenskaper. Tidigare erfarenheter av diffraktionsmetoder är meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Doc. Cesar Pay Gómez, e-post: cesar.paygomez@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2019, UFV-PA 2019/3323.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3323
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-09
Sista ansökningsdag 2019-11-11

Tillbaka till lediga jobb