Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker antik grekiska och latin, turkiska språk, indologi, swahili, kinesiska och många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning:

Forskning i allmän lingvistik har en bred empirisk inriktning och studerar ämnen från barns språkutveckling och andraspråksinlärning till språkbeskrivning, arealtypologi och fylogenetisk lingvistik. För denna utlysning söker vi en stark kandidat med en av de följande inriktningarna: typologi, evolution, historisk lingvistik, barns språkutveckling, flerspråkighet. Avhandlingsprojektet bör falla inom ramen för den handledningskompetens som finns tillgänglig i ämnesområdet vid institutionen, och dess slutgiltiga form och inriktning bestäms i samråd med handledaren. Sökande bör diskutera forskningsplanen med möjlig handledare före ansökningstidens utgång.

Kvalifikationskrav:

För att vara behörig till utbildning på forskarutbildning i lingvistik krävs examen på avancerad nivå samt att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet lingvistik, eller motsvarande. Vid urval kommer det självständiga arbetets omfattning och kvalitet spela stor roll, likaså avhandlingsplanens inriktning och kvalitet. Därutöver förutsätts mycket goda dokumenterade kunskaper i skriven och talad engelska eller svenska.

Ansökningsförfarande:

Ansökningshandlingarna ska innehålla:

  • Ett ansökningsbrev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och varför sökanden vill bedriva doktorandstudier (max 1 sida)
  • Ett CV med (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i lingvistik och andra relevanta områden, (ii) en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (iii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), (iv) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (max 4 sidor)
  • En vidimerad kopia av den sökandes fil. mag.- eller masterexamen (eller motsvarande)
  • En kopia av den sökandes fil. mag.- eller masterarbete (eller motsvarande)
  • Ett exempel på en egen vetenskaplig text på engelska (8 sidor), hämtat från publikationer eller akademiska arbeten från avklarade utbildningar.
  • En preliminär avhandlingsplan med (i) forskningsfråga, (ii) beskrivning av metod och genomförande, och (iii) kontextualisering av förväntade resultat i relation till tidigare forskning. Det faktiska avhandlingsprojektet för den valda kandidaten kommer att tas fram i samråd med handledare (4 sidor inklusive referenser)
  • Andra relevanta handlingar och dokument som den sökande önskar åberopa.

Ansökan kan skrivas på svenska eller på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Michael Dunn (michael.dunn@lingfil.uu.se), tel 018-471 1341

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (christer.henriksen@lingfil.uu.se), tel 018-471 6845

Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (lars.hagborg@uadm.uu.se), tel 018-471 1907

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2019, UFV-PA 2019/3306.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3306
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb