Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Farmaceutisk Bioinformatik

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi söker en doktorand med bakgrund inom cellbiologi som även är intresserad av molekylärbiologi, high-throughput screening och bioinformatik till forskargruppen som leds av Assoc. Prof. Ola Spjuth, se https://www.farmbio.uu.se/forskning/researchgroups/pb/. Du kommer att ansluta till en interdisciplinär grupp och forskare och deltaga i ett projekt för att bygga upp ett automatiserat laboratorium för cellprofilering som styrs av AI/maskininlärning, med tillämpningar inom farmakologi och toxikologi. För mer information om projektet, se https://pharmb.io/project/ai-automated-laboratory/.

Anställningen är på 5 år och 20 % undervisning ingår i anställningen.

Kvalifikationskrav: Sökanden bör ha en Mastersexamen i cell / molekylärbiologi / bioteknik eller motsvarande fält (minst 240 hp) och helst tidigare laboratorieerfarenhet. 

Den ideala sökanden bör vara bekant med standardtekniker inklusive: 

  • Cellkulturmodeller
  • Molekylärbiologi, inklusive western blot, CRISPR / Cas9, kloning, transfektion av shRNA och andra vektorer, RNA / DNA-extraktion, DNA-fiberanalys, PCR och kvantitativ realtids PCR-teknik
  • Cellviabilitet, proliferation och apoptosanalyser
  • Immunofluorescensfärgning och immunutfällningstekniker
  • Fluorescensaktiverad cellsortering (FACS)
  • Vätskehantering (liquid handling) och automatisering

Vi ser mycket gärna att sökanden har ett genuint intresse för teknik och önskar att fördjupa sin kompetens inom samt arbeta med att automatisera experiment med robotar och skripting. 

Sökanden måste ha utmärkta kommunikationsförmågor och vara angelägen om att aktivt interagera med andra teammedlemmar inklusive biologer, programvaruingenjörer och forskare inom AI / ML. Den sökande ska kunna uttrycka sig mycket bra på engelska, både muntligt och skriftligt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. 

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan skrivs med fördel på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Ola.Spjuth e-post: ola.spjuth@farmbio.uu.se. Telefon 018-471 4168

Frågor runt anställningen lämnas av: Administrativ samordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober 2019, UFV-PA 2019/3337.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3337
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-07
Sista ansökningsdag 2019-10-25

Tillbaka till lediga jobb