Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i evolutionär genetik till programmet för evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Projektbeskrivning: Projektet har som målsättning att klargöra den evolutionära signifikansen av GC-rika  DNA-sekvenser hos fåglar med fokus på ”dolda gener” och G-quadruplexer. Vissa delar av fåglars arvsmassa karaktäriseras av en hög andel guanosin- och cytosinbaser (GC-rika regioner), framförallt de allra minsta kromosomerna, så kallade mikrokromosomer. Dessa GC-rika regioner har förmodligen unika egenskaper såsom hög rekombinationstakt, hög gendensitet, och en förmåga att åstadkomma ovanliga DNA strukturer, så kallade G-quadruplexer (G4:or). Knappt någonting är känt om den evolutionära signifikansen av GC-rika regioner i fåglarnas arvsmassa på grund av tekniska begränsningar som förhindrat effektiv sekvensering.

I detta projekt kommer vi att använda tredje generationens teknik för genomsekvensering som även kan analysera GC-rika regioner. Vi ska också använda matematiska modeller och statistiska verktyg för att undersöka när GC-rika sekvenser utvecklades i fågelgenom, huruvida de är bibehållna över fåglarnas släktträd, och vilka biologiska funktioner GC-rika sekvenser, och framförallt G4:or spelar hos vertebrater. Vi kommer att ta fasta på nya bioinformatiska metoder för att identifiera G-quadruplexer genom deras polymeriseringshastighet och den särskilda signal de avger i data från sekvensering av långa fragment. Vi kommer att pröva om GC-innehållet beror på neutrala processer eller naturlig selektion i specifika släktlinjer och genomiska regioner.

Denna typ av forskning ligger i den dynamiska interaktionen mellan evolutionsbiologi, komparativ genomik, molekylärbiologi och bioinformatik.

Arbetsuppgifter: Analys av next-generation sequencing data; jämförande genomik av evolution av GC-innehållet i ”dolda gener” och repetitiva elementer, speciellt på de minsta fågelkromosomerna.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom evolutionsbiologi, genetik, genomik, bioinformatik, eller annat relevant område är ett krav. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vi söker en mycket motiverad och konkurrenskraftig person med starka vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Erfarenhet av analys av next-generation sequencing data är nödvändigt, liksom mycket goda kunskaper i jämförande genomik. Kandidaten ska ha bra förmåga att uttrycka sig på engelska, såväl i tal som i skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt, vetenskaplig mognad och kreativitet.

Meriterande: Goda kunskaper inom programmering (t.ex. Perl, Python, eller R) är önskvärt.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett ansökningsbrev med en beskrivning av forskningsintressen, relevanta erfarenheter, motivering till varför du är lämplig för tjänsten (2) CV och publikationslista, 3) kontaktuppgifter till två referenspersoner (e-post och telefon), (4) kopia på examensbevis, (5) opublicerat arbete som den sökande vill åberopa. Ansökan bör skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskarassistent Alexander Suh, alexander.suh@ebc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-17. UFV-PA 2019/3207.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3207
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-09-30
Sista ansökningsdag 2019-10-17

Tillbaka till lediga jobb