Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Befattning: Universitetsadjunkt, tidsbegränsad anställning. Anställningen avser perioden 01/01/2020 till 31/12/2020.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination i ämnet engelska inom lärarprogrammen eller engelska som fackspråk. Förutom arbetet inom lärarprogrammen och engelska som fackspråk kan annan undervisning på grundnivå ingå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också att auskultera via besök på lärarstudenters praktikplatser samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställningen omfattar 10% forskningstid.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen i engelska från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning inom ämnet engelska eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Med pedagogisk skicklighet avses såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna undervisa samt korrigera studenternas texter på engelska är ett krav, liksom att den sökande har erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk och i engelska som fackspråk.

Bedömningsgrunder: Särskilt meriterande för denna anställning är pedagogisk skicklighet samt dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning i engelska. Avlagd doktorsexamen i engelska är en merit, liksom väl vitsordade och dokumenterade kunskaper i ämnesdidaktik och språkmetodik är en merit. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Ansökan skall omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning ett år.

Anställningens omfattning: 100%

För ytterligare uppgifter ber vi er kontakta studierektor för grund och avancerad nivå Christer Larsson tel.018-471 1268, eller institutionens prefekt, Ashleigh Harris tel. 018-471 1249.

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-15, UFV-PA 2019/3060.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3060
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-09-23
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tillbaka till lediga jobb