Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Forskningsområde: 

Vi söker en motiverad, kreativ och entusiastisk doktorand som kommer att arbeta i en trivsam samarbetsmiljö. Doktoranden kommer huvudsakligen att ledas av biträdande universitetslektor Lindon Moodie vid Institutionen för medicinsk läkemedelskemi, som är ansluten till Uppsala Antibiotic Center (UAC). Biträdande handledning kommer att tillhandahållas av professor Anders Karlén, som leder forskargruppen för läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling. (www.ilk.uu.se/forskargrupper/ldlu/http://www.ilk.uu.se/research-groups/ldlu_en/).

Beskrivning: 

Antimikrobiell resistens utgör ett betydande hot mot samhället. För att komma till rätta med detta är det av stor vikt att identifiera nya antibiotikaklasser, som fungerar via nya angreppsätt. Det är dessutom önskvärt att dessa medel verkar selektivt på bakterien för att minska skadan på det humana mikrobiomet. Detta projekt kommer att fokusera på dessa utmaningar genom att använda kemiska prober för att identifiera bakteriella målproteiner som är lämpliga för antibiotikautveckling. Samtidigt kommer vi att använda små prober för att utforska interaktioner mellan molekyler relevanta för det humana mikrobiomet och värden samt mot andra bakteriearter. Doktorandtjänsten kommer främst att vara fokuserad på syntetisk organisk kemi, men också mot biologisk utvärdering och proteomikstudier. Tidigare erfarenhet inom dessa områden är en merit.

Arbetsuppgifter:

Huvudsysselsättningen som doktorand är egen utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöring (20 %) ingår i tjänsten vilket innebär laborationsundervisning och seminariehandledning och även en mindre del administrativt arbete. Under den senare delen av utbildningen kan även föreläsningar för studenter på grundnivå ingå. Vi förutsätter att du tycker att en god pedagogik är viktig både i din egen och i andras undervisning. En pedagogisk kurs för universitetslärare kommer att ingå i din doktorandutbildning.

Kvalifikationer:

Den sökande bör ha en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi och vara intresserad av att tillämpa dessa färdigheter på biologiskt orienterade forskningsproblem. Erfarenhet av forskning inom kemisk biologi t.ex. identifiering av nya målproteiner med stöd av proteomik, är mycket önskvärt. Kandidater med erfarenhet inom mikrobiologi, molekylärbiologi eller relaterade områden som vill utveckla sina färdigheter inom organisk kemi uppmuntras också att söka. Den sökande ska ha eller förvänta sig att snart erhålla en magisterexamen (eller motsvarande examen) i kemi, kemisk biologi, farmaci eller relaterat område.

På grund av att projektet bygger på samarbeten med flera grupper krävs god kommunikativ förmåga och social kompetens. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är viktigt. 

Meriterande:

Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om undervisning tillkommer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan: 

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

  1. Ett följebrev som beskriver den sökandes forskningsintressen och motivation att genomföra en doktorandutbildning i organisk kemi / kemisk biologi / antibiotikautveckling.
  2. Curriculum vitae.
  3. En sammanfattning av egna forskningserfarenheter (högst två sidor).
  4. Akademiska meriter.
  5. Kopior av examina / examensbevis.
  6. Kontaktinformation till minst två referenser.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse,

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av biträdande universitetslektor Lindon Moodie, e-post lindon.moodie@ilk.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anders Karlén, e-post anders.karlen@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2019, UFV-PA 2019/3339.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3339
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-01
Sista ansökningsdag 2019-10-28

Tillbaka till lediga jobb