Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Tjänsten är vid Avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material, Ångströmlaboratoriet.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem. Bara i Europa dör ca 25.000 människor varje år i infektionssjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Projektet syftar till att snabbt, enkelt och med hög känslighet detektera antibiotikaresistenta bakterier med hjälp av magnetiska nanopartiklar. Detektionsprincipen är baserad på analys på hur de magnetiska egenskaperna hos nanopartiklar ändras när dessa binder till DNA-molekyler specifika för en viss bakterie.

Projektet kommer innefatta detektion av olika sorters bakteriegenom som eventuellt har byggt upp antibiotikaresistens. Arbetet omfattar optimering av de biomolekylära protokollen samt optimering av inbindningen mellan nanopartiklar och DNA-molekylerna med målet att maximera känsligheten på detektionsmetoden. Det kan även bli aktuellt för den sökande att bli involverad i arbetet att implementera de biomolekylära protokollen i mikrofluidiskt format i syfte att åstadkomma ett komplett detektionssystem. Projektet kommer att vara ett samarbete med bland annat Uppsala Antibiotic Centre.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha magisterexamen i molekylärbioteknik eller motsvarande utbildning inom angränsande område. Erfarenhet inom biosensorer eller diagnostiska tekniker är meriterande.

Mycket god kommunikationsförmåga i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan skall dessutom innehålla CV, kopior på examensbevis och betyg, och andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Teresa Zardán Gómez de la Torre (teresa.zardan@angstrom.uu.se) eller professor Maria Strømme (maria.stromme@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2019, UFV-PA 2019/2803.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2803
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-21
Sista ansökningsdag 2019-09-19

Tillbaka till lediga jobb