Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning: Som forskarstuderande i mikrobiell kemi kommer du att vara en del av en forskargrupp som har det långsiktiga målet att använda avancerad genteknik, systembiologi och biokemi för att utveckla fotosyntetiska mikroorganismer som omvandlar solenergi och atmosfärisk koldioxid till kemikalier och bränslen i direkta processer. Modellsystemet är cyanobakterier. Förändringar och konsekvenser för den cellulära metabolismen hos de genetiskt modifierade mikroorganismerna analyseras genom studier på gen, protein och metabolit. Matematiska modeller kan komma att användas för att ge en övergripande förståelse av cellens metaboliska flöden. Potentialen att bilda olika energibärare undersöks i mindre fotobioreaktorer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

 • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom molekylärbiologi, bioteknik, biokemi, mikrobiologi, mikrobiell bioteknik eller motsvarande.
 • Mycket goda kunskaper inom något av följande: avancerad molekylärbiologi, proteinkemi, syntetisk biologi, bioinformatik.
 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 Önskvärt/meriterande:

 • Intresserad av att arbeta både enskilt och i samarbete med studenter och forskare inom projekt.
 • Erfarenhet av proteinrening, proteomik och/eller metabolomik.
 • Kunskap att odla mikroorganismer i fotobioreaktorer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-01-10 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Karin Stensjö, tel +46704939112, e-post: karin.stensjo@kemi.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2019, UFV-PA 2019/2752.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-10
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2752
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-21
Sista ansökningsdag 2019-09-25

Tillbaka till lediga jobb