Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Härmed utlyser Uppsala universitet en tjänst som doktorand i fysik på Institutionen för fysik och astronomi. Studierna kommer vara med inriktning mot jonstrålebaserad fysik och dess tillämpningar inom materialforskning med preliminär start i oktober 2019.

Jonfysikgruppen studerar hur joner med hög hastighet växelverkar i olika material på atomär och molekylär nivå. Forskningen består förutom fundamental fysik i tillämpningar av olika masspektrometriska analytiska metoder för avancerat materialforskning. Metoderna möjliggör en bestämning av koncentrationer och djupprofilering av atomer och molekyler med extremt hög noggrannhet för prover från många olika ämnesområden. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV jonimplanter och en uppställning för lågenergi-jonspridning utgör den väsentliga experimentella infrastrukturen.

Målsättningen av avhandlingsprojektet är delad: i första hand ska potentialen av systemet för s.k. ”medium energy ion scattering” som är ett världsunikt instrument vid tandemlaboratoriet utvecklas. För detta planeras fundamentala studier av växelverkan emellan joner och olika material såväl som modifieringar av befintlig hård- och mjukvara. Parallellt och baserade på dessa uppdateringar, ska systemet tillämpas i studier för kvantitativ och djupupplöst analys av materialsammansättning och struktur på nanometernivån. Komplementära studier med instrumentering såsom den stora tandemacceleratorn och lågenergijonsprisning kan ingå i projektet.

Kvalifikationskrav och villkor: Kandidaten ska inneha en masterexamen i fysik/teknisk fysik eller motsvarande. Erfarenhet inom materialforskning med jonstrålar är gynnsam. Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se 018-417 3040.

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2019, UFV-PA 2019/2706.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20191001
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2706
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-06
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb