Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning:
Storskaliga associeringsstudier av hela genom (GWAS) har identifierat hundratals genetiska loci som är starkt associerade med risken för diabetes. I de flesta fall är de kausala generna, d.v.s. de gener som ligger bakom förändringarna, fortfarande okarakteriserad. Innan resultaten från GWAS kan översättas till klinisk användning – till exempel som nya biomarkörer eller som läkemedelsmål – måste vi identifiera och karakterisera de kausala generna i dessa loci. Den senaste utvecklingen inom CRISPR-Cas9-baserad mutagenes, high throughput-mikroskopi och bildbaserade analyser har visat att zebrafisk är ett lovande modellsystem för systematisk, storskalig, genetisk karakterisering.
Det övergripande målet för det här projektet är att identifiera och karakterisera kausala gener i GWAS- identifierade loci som är associerade med risken for diabetes med hjälp av bildbaserade zebrafiskmodellsystem.

Arbetsuppgifter:
Tjänsten finansieras av ett internationellt samarbetsbidrag som syftar till att karakterisera diabeteskandidatgener med hjälp av humana beta-celler (Oxford), drosophila (Stanford) och zebrafisk (Uppsala). Zebrafiskdelen av projektet omfattar: 1) att skapa CRISPR muterade fiskar med hjälp av en multiplex-strategi, d.v.s. där effekten av flera gener kan studeras samtidigt; 2) att avbilda diabetesrelaterade egenskaper med hjälp av ett automatiserat positioneringssystem och fluorescensmikroskop; 3) att förbereda prover för ytterligare experiment och sekvensering; 4) objektiv kvantifiering av bildbaserade data; 5) kvalitetskontroll och analys av sekvenseringsresultat; 6) integrering av tvärvetenskapliga data och statistisk analys; 8) skriva rapporter och presentera resultaten till konsortiet och vid internationella möten; samt 9) att skriva manuskript för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationskrav:
Ansökan mottages av högt motiverade kandidater med doktorsexamen i molekylär (cell)biologi, molekylär medicin, molekylär epidemiologi eller liknande.
Skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är en förutsättning, liksom dokumenterad och bred kompetens inom grundläggande molekylärbiologisk metodik och biostatistik. En framgångsrik sökande ska vara en motiverad, organiserad och tillförlitlig lagspelare som också kan arbeta självständigt. Tidigare kunskap och erfarenhet inom fluorescensmikroskopi, epidemiologi, programmering eller bildbaserade analyser är meriterande.

Ansökan ska innehålla ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och dina erfarenheter som är relevanta för tjänsten, ett CV, en verifierad förteckning över MSc kursbetyg och doktorandexamen, en lista över dina publikationer i peer-reviewed journals, samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner. Om det finns kan en uppsats (färdigställd eller under förberedelse) och rekommendationsbrev också ingå.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Marcel den Hoed: marcel.den_hoed@igp.uu.se, +46(0)70-425 0752

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2019, UFV-PA 2019/2692.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2692
Kontakt
  • Camilla Nilsson, +46(0)18-4710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-19
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tillbaka till lediga jobb