Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan.

Projektbeskrivning:
En 4-årig doktorandposition är nu tillgänglig inom området integrativ cancerforskning, i Sven Nelanders forskargrupp (nelanderlab.org). Projektets mål är att utveckla en ny terapeutisk strategi mot hjärntumören glioblastom, baserat på direkt omprogrammering av tumörcellerna. Tillsammans med ett team av både teoretiska och experimentella fors­kare, kommer du att använda två nya och kraftfulla experimentella metoder för att analysera läkemedelseffekter i tu­mörcell­modeller som tagits fram från patienter. Dels kommer du att använda en banbrytande profileringsmetod, be­nämnd drugSEQ, för att globalt undersöka effekten av riktade terapier på flera cellulära vägar. Dels kommer du att använda innovativa genredigerings- och singlecellmetoder för att undersöka hur celler förändras över tid i närvaro och frånvaro av behandling. Dessa metoder ska kombineras för att klargöra hur celler från en specifik patientindivid kan ompro­grammeras för att reducera eller reversera tumörens tillväxt. I projektet kommer du att samarbeta med etablerade experter inom neuro-onkologi, beräkningsbiologi, teknik och matematik. Projektet bihandleds av tre mycket skick­liga experter inom RNA-sekvensering / singelcell-teknologi, in vivo-modellering och strålterapi (Dr Milena Doroszko, Dr Ramy Elgendy, Dr Marika Nestor) och nära kopplat till ett dynamiskt internationellt centrum för hjärntumörforskning och systembiologi vid IGP och Rudbeck-laboratoriet.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom  utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationer:
Den sökande ska ha en Mastersexamen eller motsvarande inom ett relevant område. För denna tjänst uppmunt­rar vi särskilt kandidater med väl dokumenterad experimentell erfarenhet inom ett eller flera av områdena can­cerbi­ologi, stamcellsbiologi, RNA-sekvensering, farmakologi och genomik. För att maximera medicinsk rele­vans in­volverar projekt i vårt laboratorium in vivo-experiment, och sådan erfarenhet är av intresse. Vi uppmunt­rar även kandidater med ett tekniskt intresse och ett intresse av att tolka och analysera data i samarbete med bio­informa­tiksexperter; vi uppskattar därför om du klargör dina kunskaper inom statistik / e.v. programmeringser­farenhet eller annan erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete. Vi uppmuntrar kandidater med en track record som visar tecken på originalitet och kreativitet. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska krävs.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå  där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbild­ningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser)

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

För ytterligare upplysningar om anställningen, kontakta: sven.nelander@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 Augusti 2019, UFV-PA 2019/2685.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2685
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-01
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Tillbaka till lediga jobb