Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i teoretisk ekologi till programmet för Zooekologi i samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Vi är brett intresserade av de processer som påverkar bibehållandet av adaptiv diversitet. Möjliga projekt inkluderar men är inte begränsade till:

(i) studiet av hur komplexa livscyckler påverkar potentialen för ekologisk diversifiering

(ii) studiet av de förutsättningar som genererar diversitet via genetisk ”arbetsfördelning”

(iii) studiet av interaktionen mellan frevensberoende selektion och rekombination

Arbetsuppgifter: Självständig utveckling av ny teori gällande projektet i samarbete med andra forskare vid avdelningen. Sammanställning och presentation av resultaten i form av vetenskapliga publikationer. En detaljerad forskningsplan kommer att tas fram i samarbete med kandidaten och skräddarsys för att matcha individuella intressen och styrkor.

Kvalifikationskrav:  Doktorsexamen i teoretisk biologi eller i matematik/teoretisk fysik/datavetenskap. I de senare fallet krävs dokumenterad erfarenhet av och expertis i evolutionsbiologisk matematisk modellering. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Erfarenhet av Mathematica eller andra programspråk lämpliga för individbaserad simulering är högst önskvärt. Erfarenhet av att handskas med evolutionsbiologiska problem relaterade till evolutionen och bibehållandet av adaptiv diversitet är starkt meriterande. Då tjänsten inbegriper samarbeten kommer vikt att fästas vid kandidatens förmåga till samarbete.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 12 månader, med en mycket sannolik förlängning med 12 månader ytterligare. 

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som tydligt beskriver dina forskningsintressen, kvalifikationer, relevant erfarenhet, framtida forskningsambitioner och specificering av det datum då du är tillgänglig för att påbörja anställningen och varför du vill ha tjänsten (max två A-4-sidor), 2) CV inklusive en förteckning över vetenskapliga publikationer, 3) en kopia av din doktorandexamen 4) namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) samt 5) något opublicerat arbete som du vill presentera till stöd för din ansökan. Ansökan bör skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Claus Rüffler, claus.rueffler@ebc.uu.se eller Prof. Göran Arnqvist, goran.arnqvist@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-16. UFV-PA 2019/2556.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2556
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2019-07-09
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tillbaka till lediga jobb