Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Doktorandtjänsten kommer ingå i en ny grupp som etableras med hjälp av ett startbidrag från Vetenskapsrådet. Gruppen ingår i Avdelningen för tillämpad mekanik lokaliserad i Ångströmslaboratoriet. I avdelningen bedrivs forskning inom materialmekanik och hållfasthetslära med tillämpningar i t. ex. konstruktionsmaterial, förpackningsmaterial, biomekanik, energi- och flygteknik. Forskningen är oftast flerdisciplinär med både experiment och modellering, i från helt tillämpade projekt i nära samarbete med industri till grundläggande akademisk forskning. En doktorsgrad i ämnet kan öppna dörrar till spännande framtida utmaningar både inom akademin och i industri, nationellt som internationellt.

Projektbeskrivning: Projektet handlar om mekanik hos defekter i gitterstrukturer. Analytiska, numeriska och experimentella metoder kommer användas för att analysera imperfektioner i gitterstukturer. Modeller baserade på generaliserat kontinuum kommer användas, och 3D-skrivare kommer att användas för att tillverka perfekta och defekta strukturer som sedan karakteriseras mekaniskt.

Gitterbaserade material kan klassificeras som periodiskt organiserade öppna celler. Beroende på geometri och sammankoppling, så blir den övervägande deformationsmekanismen böjning eller sträckning. Materialen stor potential i lättmaterialstillämpningar i t. ex. fordons- och flygindustrin, liksom ersättning för benmaterial i implantat. För närvarande saknas det emellertid kunskap om materialens beteende i närvaro av defekter som kan begränsa deras mekaniska funktion.

Doktorandprojektet kommer ledad av lektor Mahmoud Mousavi, och kommer vara inriktad mot att använda generaliserad kontinuummekanik för att studera och designa defekter i material med interna strukturer. 

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Kandidaten förväntas ha en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, Materialteknik, Maskinteknik eller motsvarande. Speciellt förväntas kunskaper i hållfasthetslära, kontinuummekanik och finita-element-metoden. Erfarenhet av mekanisk provning är också önskvärd.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommuniktion på engelska förväntas. Kunskaper i svenska är önskvärd men inte ett krav.

Meriterande egenskaper är god tidplanering, förmåga att arbete självständigt och i grupp. Forskningsmiljön uppmuntrar och förväntar sig hög motivation och åtagande för personlig utveckling såväl som för forskargruppens gemensamma utveckling.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt under 2019.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Mahmoud Mousavi (mahmoud.mousavi@angstrom.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2019, UFV-PA 2019/2600.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, så snart som möjligt under 2019.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2600
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-07-04
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb