Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland. Doktorandtjänsten är vid Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, Ångströmlaboratoriet.

Forskningen på Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material fokuserar på fem huvudsakliga områden, 1) Nanosäkerhet och biokompatibilitet, 2) Nanocellulosa för biomedicinska applikationer, 3) hållbar elektrisk energilagring, 4) mesoporösa material samt 5) diagnostik med magnetiska nanopartiklar.

Doktorand 

Bakgrund: Det finns idag ett enormt behov av att utveckla långsiktigt hållbara energilagringssystem för en rad tillämpningar som är nödvändiga för att vi skall kunna upprätthålla vår moderna livsstil utan att äventyra klimatet för framtida generationer. Dessa tillämpningar inkluderar framdrift av fordon, bärbar elektronik och nätapplikationer samt som lagringssystem för att bemästra intermittenta, förnybara energikällor och säkerställa global säkerhet av framtidens smarta nät. Dagens batteriteknologi är beroende av oorganiska material som förbrukar mineraler som finns tillgängliga i begränsad mängd.

Dessutom är dagens litiumjonbatterier, en teknologi som idag är avgörande för elektrifiering av transportsektorn, förknippade med ett högt ekologiskt fotavtryck. Mot denna bakgrund är frågan om dagens LIB kommer att kunna möta behovet av energilagring på lång sikt synnerligen befogad och tas allt oftare upp i energi och miljösammanhang. En stor utmaning för de närmaste decenniernas materialforskning inom energilagring ligger därför i att ta fram långsiktigt hållbara energilagringssystem. Genom att skapa elektrodmaterial, baserade på organiskt material från förnybara råvaror som kan produceras och även kasseras i miljövänliga processer, hoppas man kunna skapa de hållbara lagringssystem som krävs för att klara långsiktiga miljömål och en globalt fungerande välfärd.

Arbetsuppgifter: På Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material utvecklar vi nya material för användning i uppladdningsbara batterier som endast är uppbyggda av organiskt material för att minska det ekologiska fotavtryck som är förknippat med dagens batterier. Projektet genomförs i nära samarbete med gruppen för organisk synteskemi vid avdelningen för kemi på BMC som i nuvarande samarbete ansvarar för att ta fram relevanta föreningar. Elektrodmaterialets stomme består av en ledande polymer och vår strategi för att ta fram konkurrenskraftiga elektrodmaterial är att substituera de monomerer som polymeren är uppbyggd av med högkapacitiva redoxaktiva föreningar. Denna tjänst innefattar syntes av föreningar bestående av en polymeriserbar grupp med kovalent bunden redoxaktiv förening och karaktärisering av dessa.

Vidare innefattar projektet polymerisering och karaktärisering av syntetiserade polymermaterial med elektrokemiska metoder och till dessa kopplade tekniker som t. ex. spektroskopi elektroparamagnetisk resonans och konduktansmätningar samt framställning av batterier och undersökning av batteriprestanda. I arbetet ingår att aktivt delta i att ta fram nya material och nya målstrukturer för organisk syntes.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Vi söker en dig som har magister- eller civilingenjörsexamen inom kemi eller motsvarande och vill specialisera dig inom experimentell forskning rörande laddningstransport i polymera material för batteritillämpningar. Erfarenhet av organisk syntes från tidigare utbildning är meriterande och även kunskap inom reaktionskinetik, elektronöverföringsteori, polymerkemi och spektroskopi (UV-vis, IR) är meriterande.

God kommunikationsförmåga och intresse för att arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö mot gemensamma mål är av stor vikt liksom ett djupgående intresse för organisk syntes och ett genuint intresse av att förstå av de processer som sker i polymera batterimaterial.

Du bör vara målinriktad, strukturerad och starkt motiverad och kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. God samarbetsförmåga är ett krav och tidigare erfarenhet av att arbeta i samarbetsprojekt är önskvärt. Du måste ha mycket goda kunskaper i engelska (muntligt och skriftligt).

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökan bör innehålla:

  • Följebrev med en kort beskrivning av tidigare forskning, forskningsintressen och kvalifikationer.
  • CV och publikationslista.
  • Kopior på examensbevis samt andra officiella akademiska dokument.
  • Namn och kontaktuppgifter på referenspersoner samt kontaktinformation till dessa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Hösten 2019 - våren 2020. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Martin Sjödin, 018-471 73 30, e-post martin.sjodin@angstrom.uu.se.

Information om avdelningen för nanoteknologi och funktionella material finns på https://www.teknik.uu.se/nanoteknologi-och-funktionella-material/.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2019, UFV-PA 2019/2589.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2019 - våren 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2589
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-07-02
Sista ansökningsdag 2019-09-30

Tillbaka till lediga jobb