Uppsala universitet, Institutuionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.kbh.uu.se/.

Projektbeskrivning: Syftet med forskningsprojektet är att få ny kunskap om anledningarna till och konsekvenserna av den kraftigt ökande förskrivningen av potenshöjande läkemedel till unga män i Sverige.

Projektet leds av professor Cecilia Ekéus och kommer att genomföras i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, andrologi, epidemiologi och statistik vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Projektet finansieras genom Uppsala universitet.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20%) vid heltidsarbete vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Arbetsuppgifter: Litteratursammanställning, analys av registerdata, rapportering av forskningsresultat, samt viss undervisning.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans inom forskningsorådet reproduktiv hälsa, så som barnmorskeutbildning, medicin, psykologi eller folkhälsovetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Vi söker en kvalificerad och motiverad doktorand med initiativförmåga. Du ska vara noggrann och strukturerad samt ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska och engelska är nödvändig.

Mer information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagnings-bestämmelser finner du på: www.medfarm.uu.se. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper i epidemiologi /viss erfarenhet av olika statistiska analysmetoder.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom önskas namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning och erfarenhet inom närliggande områden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Ekéus, tel 0709 65 42 68, cecilia.ekeus@kbh.uu.se  

Välkommen med din ansökan senast den 1 oktober 2019, UFV-PA 2019/2548.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2548
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-07-16
Sista ansökningsdag 2019-10-01

Tillbaka till lediga jobb