Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

CESAR (Centrum för socialt arbete) är en nyinrättad miljö vid Sociologiska institutionen, med ansvar för socionomprogrammet, forskarutbildning och forskning i socialt arbete. Denna utlysning syftar till anställning av minst en universitetslektor och är en del av en satsning på socialt arbete vid Uppsala universitet. Forskningen vid CESAR sker i nära samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom Socionomprogrammet och socialt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till centrets utveckling både gällande utbildning och forskning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde med relevans för anställningens arbetsuppgifter. Vidare krav är visad pedagogisk skicklighet och de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska fästas vid forskningsmeriter inom socialt arbete. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap som visats genom förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, är betydelsefull för anställningen och kommer tillmätas vikt. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt fästs vid erfarenhet och förmåga att undervisa i socionomprogram och socialt arbete samt sociala arbetets praktik.

Bedömningsgrunder, övrigt: Kompetens i IT/distansundervisning är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas särskild vikt. Även ledningsskicklighet, administrativ och annan skicklighet är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Lista med referenspersoner (önskvärt en nuvarande/senaste chef eller en person som har haft chefsansvar inom de närmsta tre åren, samt en tidigare/nuvarande kollega)
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/1105.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: centrumföreståndare Siv-Britt Björktomta, tel 018-471 51 72  e-post siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se samt studierektor Daniel Nilsson Ranta, tel 018- 471 51 77 e-post daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2019, UFV-PA 2019/1105.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1105
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-25
Sista ansökningsdag 2019-08-23

Tillbaka till lediga jobb