Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Institutionen för fysik och astronomi (IFA) söker upp till två forskningsingenjörer i finmekanik som ska arbeta med utveckling av finmekanik för instrumentation och partikelacceleratorer. Institutionen för fysik och astronomi är den näst största vid Uppsala universitet med mer än 360 anställda över 11 olika avdelningar och är belägen i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen innefattar FREIA-laboratoriet som forskar kring partikelacceleratorer och instrumentering. Nuvarande projekt har särskild inriktning mot den supraledande acceleratorn för European Spallation Source (ESS) i Lund för materialforskning och dess uppgradering för att möjliggöra forskning med neutriner, högluminositetsuppgraderingen  av LHC vid CERN i Genève för partikelfysikforskning, och utveckling av frielektronlaser (FEL) och elektrondiffraktion (UED) för mätning av ultra-snabba förlopp inom atom-och molekylfysiken.

Sökande erbjuds möjligheten att arbeta i en spännande, modern forskningsmiljö och kommer ha möjligheten att samarbeta med ledande grupper inom experimentell och teoretisk fysik både lokalt och globalt.

Den sökande ska blir stationerad vid Rutherford Appleton Laboratory (RAL), Oxfordshire, UK, för att arbeta med laboratoriets neutronspallations-källa ISIS i upp till två år.

Projektbeskrivning: Den sökande ska I samarbete med övriga gruppmedlemmar i FREIA-laboratoriet arbeta för design och utveckling av avancerade acceleratorer och instrumentation, och specifik med specifikationen och detaljerad mekanisk design av kritiska komponenter av två neutronspallations-instrument nämligen FREIA-instrumentet vid ESS i Lund och ZOOM-instrumentet vid ISIS i Oxfordshire. Nya metoder och ny utrustning behöver utvecklas och följas upp i tillämpningsstadiet.

Arbetsbeskrivning: Leverera tekniska lösningar som uppfyller de vetenskapliga krav i neutronspallation-instrument: konstruktionsdesign, detaljerad mekanisk design, upphandling, provning, installation, idrifttagning. Regelbunden rapportering av de olika utvecklingsstegen, regelbunden kommunikation med specialister på olika ämnen, vid ESS FREIA, ISIS och andra laboratorier.

Ansvarsområden:

 • Producera koncept, mönster och konstruktionsritningar genom användning av 2D & 3D CAD-system.
 • Skapa och hantera specifikationer utifrån kundens krav.
 • Skapa beräkningar för att validera designet.
 • Presentera designet för intern och extern granskning och bedömning.
 • Arbeta både skriftligt och muntligt till ett stort antal publikgrupper.
 • Upphandling av on-demand tillverkade artiklar och lagerbeståndsdelar

Kvalifikationskrav: Den sökande skall vid anställningens början ha avlagt mastersexamen som ingenjör eller motsvarande ämnesområde. Förnämlig förmåga att visa en drivkraft och beslutsamhet för att uppnå resultat, samt att vara öppen och flexibel i förhållande till vilken typ av arbete som tilldelats, ska påvisas. Den sökande ska ta ansvar för projekt, driva flera aktiviteter samtidigt, vara innovativ och ha ett genuint intresse för forskning och teknik.

Följande erfarenhet och kompetens krävs:

 • Erfarenhet och kunskap inom mekanisk design.
 • Mycket motiverad, nyskapande och nyfiken.
 • Stark förmåga att tänka kreativt.
 • Villig att arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team.
 • Möjlighet att arbeta självständigt.
 • Möjlighet att läsa och förstå teknisk information.
 • Förmåga att kommunicera bra både tekniskt och icke-tekniskt.
 • Förmåga att producera bra skriftligt arbete och rapporter.
 • Lämplig för anställning för att fungera med joniserande strålning.
 • Tillgänglig för korta resor och tillfälliga vistelser på andra ställen (kurser, seminarier etc.).
 • God muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Följande erfarenhet och kompetens är en fördel:

 • Kontrollerad rörelse av objekt.
 • Programmering av rörelsekontrollenheter med TwinCAT / IEC 61131 och specifika styrningsspråk.
 • Industriell erfarenhet.
 • Muntlig och skriftlig färdighet på svenska.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska, bör innehålla en kort beskrivning av teknologiintresse, relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-09-30.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roger Ruber, roger.ruber@physics.uu.se +46-18-471 7710.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2019, UFV-PA 2019/2289.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20191001
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire, UK.
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2289
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-24
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb