Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär ekologi till programmet för Växtekologi och evolution, Evolutionsbiologiskt Centrum.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (www.ebc.uu.se) är en av världens ledande forskningsinstitutioner inom evolutionär biologi. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdoktorer och seniora forskare, och det finns goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor.

Projektbeskrivning: Mutualismer är interaktioner mellan två arter där båda drar fördelar av interaktionen. Mutualismer är nödvändiga för de flesta ekosystem. Trots deras betydelse vet vi fortfarande lite om hur mutualismer bibehålls. Doktorandens projekt kommer att undersöka hur parter i mutualismer interagerar med yttre fiender, och hur detta varierar hos närbesläktade arter. Modellsystem är mutualismen mellan fikonträd (Ficus) och deras artspecifika pollinatörer, fikonsteklar. Fikonmutualismen är ett attraktivt modellsystem eftersom det tillåter experimentella manipulationer, kvantifiering av fitness i den naturliga miljön, och det finns många arter att använda för jämförande studier. Fikonmutualismen är också en nyckelresurs för tropiska skogar. Projektet kommer att involvera både fältarbete i naturliga populationer och laboratoriearbete, och kommer att baseras vid Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) i Panama, upp till sex månader per år. STRI är en av världens främsta forskningsinstitutioner inom tropisk ekologi, och är en fantastisk miljö för fältarbete. Det exakta projektet kommer att utvecklas tillsammans med den valda kandidaten. Handledare är Charlotte Jandér (huvudhandledare) och Jon Ågren. För mer information om gruppen se (https://www.ieg.uu.se/plant/jander-group/).

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom ekologi, evolutionsbiologi eller ett närliggande fält. Vi letar efter en kandidat med stark motivation och förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team. Du bör ha ett starkt intresse för interaktioner mellan arter, och erfarenhet från tidigare arbete inom evolutionsbiologi eller ekologi. Erfarenhet från fältarbete, mikrobiologi och molekylärarbete är en fördel. Utmärkt förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift är ett krav.

Anställningen: Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din grundexamen och masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan börskrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Assistant Professor Charlotte Jandér, charlotte.jander@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-30. UFV-PA 2019/2223.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2223
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb