Department of Medical Biochemistry and Microbiology

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vi söker en mycket motiverad person med förmåga att arbeta självständigt och med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet medicinsk mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet bedriver forskning och undervisning på högsta internationella nivå med 250 verksamma medarbetare varav ca 40 doktorander. Forskningen är fokuserad på tre områden: biokemi/molekylär cellbiologi, genomik samt mikrobiologi/immunologi.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Det generella syftet med projektet är att studera mekanismer och dynamik av molekylär evolution i bakterier, med ett fokus på hur antibiotikaresistens uppstår, med avseende på mekanismer och dynamik och effekten av selektiva tryck och genetisk variabilitet på evolutionens hastighet och riktning. Av speciellt intresse är studier de underliggande mekanismerna och den kliniska relevansen av heteroresistens.

Mer information på sidan: http://www.imbim.uu.se/research-groups/infection-and-defence/andersson-dan-i/

Kvalifikationer: Personen vi söker skall ha akademisk grundexamen på masternivå (240 högskolepoäng) inom evolutionsbiologi, genetik, mikrobiologi eller annat relevant ämne. Hen bör ha mycket stort intresse av grundforskning och inneha goda förkunskaper i mikrobiologi, bakteriegenetik och molekylär evolution. Förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt samt god samarbetsförmåga. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Beroende på grundexamen kan komplettering krävas för att erhålla särskild behörighet inom medicinsk mikrobiologi. I så fall får utvald kandidat genomgå kompletterande grundutbildning.

Önskvärt/meriterande: Praktisk erfarenhet av mikrobiologi/bakteriegenetik är önskvärt. Erfarenhet av djurförsök är en merit. 

Bedömning sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv, dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar: kontakta professor Dan Andersson, dan.andersson@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2019, UFV-PA 2019/2226.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2226
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-12

Tillbaka till lediga jobb