Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker antik grekiska och latin, turkiska språk, indologi, swahili, kinesiska och många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administration vid institutionen kan förekomma, som mest 20 %.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Doktorandprojektet utförs inom ramen för det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Att tilltala överheten: suppliker som kulturarv och källa till kunskap”, ett tvärvetenskapligt projekt som involverar historiker, arkivarier, datorlingvister och bildanalytiker.

Projektet i stort syftar till att indexera, registrera, tillgängliggöra och utifrån vetenskapliga frågeställningar analysera en i svensk forskning underutnyttjad men rik källa: suppliker. Suppliker var medborgarnas möjlighet att i det fördemokratiska samhället vända sig direkt till kungen i diverse spörsmål, och lades fram av personer från alla samhällsskikt och av såväl män som kvinnor. Inom projektet finns dessutom ett särskilt intresse för att studera hur män och kvinnor försörjde sig i det förmoderna samhället; information som sannolikt finns implicit i supplikerna, då dessa till stor del kan antas handla om människors konkreta möjligheter, och svårigheter, att försörja sig.

Den datorlingvistiska delen av projektet syftar till att utveckla tekniker för automatisk lingvistisk analys av förmoderna texter i allmänhet, och denna typ av texter i synnerhet. Specifikt finns ett fokus på att automatiskt identifiera textsegment som beskriver hur människor försörjde sig i det förmoderna svenska samhället, samt att med hjälp av tekniker för automatisk stilanalys (såsom neurala nätverk, topic modelling och sentimentanalys) analysera supplikernas lingvistiska uppbyggnad och innehåll över tid.

Kvalifikationskrav:

Den sökande ska uppfylla fordringarna för magisterexamen (eller motsvarande) i datorlingvistik/språkteknologi eller i ett språkvetenskapligt eller datavetenskapligt ämne som ger en god grund för forskarstudier i datorlingvistik. För att komma i fråga för tjänsten krävs dessutom mycket goda kunskaper i svenska språket.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Kunskap om metoder som används för språkteknologisk analys av historisk text, såsom stavningsnormalisering.

Ansökan skall innehålla:

  • Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier (maximalt en sida)
  • Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i datorlingvistik/lingvistik och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor)
  • En kopia på den sökandes masteruppsats/examensarbete (eller motsvarande)
  • Ett preliminärt forskningsförslag som (i) formulerar en forskningsfråga inom projektets målbild enligt ovan, och (ii) beskriver metodologi och arbetsplan. Det faktiska avhandlingsprojektet för den sökande som antas bestäms i samråd med handledare och projektgruppen. (fyra sidor inklusive referenser)
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan författas på svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Joakim Nivre (Joakim.Nivre@lingfil.uu.se), tel. 018 471 7009

Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel. 018 471 6845

Välkommen med din ansökan senast den 27 juni 2019, UFV-PA 2019/2039.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2039
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-06-27

Tillbaka till lediga jobb