Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Ämnet för doktorandanställningen är tekniker för programvarusäkerhet. Centralt är tekniker för att automatiskt upptäcka och analysera säkerhetsbrister i programvara, samt tekniker för att verifiera och analysera säkerhet för programvara och protokoll. I denna typ av programvara kan säkerhetsbrister utnyttjas och förorsaka stora skador (t. ex. genom XSS-attacker för att komma åt skyddad information, eller genom att formera angripna IoT-enheter till botnets), varför det är viktigt att programvaran är felfri och implementerar säkerhetstjänster korrekt.

Arbetet använder tekniker innefattande testning mha "fuzzing", progamanalys och modellinlärning, formell verifiering, samt symbolisk exekvering, med stöd av villkorslösning och SMT. Viktiga mål är att förbättra sådana teknikers så att de kan användas på realistiska kodbaser; exempel på planerade tillämpningar innefattar att verifiera Contiki, som är ett av de mest använda operativsystemen för IoT, samt implementeringar av populära säkerhetsprotokoll, såsom TLS och DTLS.

Beskrivning av forskningsmiljö:

Anställningarna finansieras av nyligen erhållna femåriga forskningsanslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk forskning, se https://assist-project.github.io) i samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala universitet (Bengt Jonsson, Parosh Abdulla, Mohammed Faouzi Atig, Philipp Ruemmer, Kostis Sagonas, Wang Yi) som är världsledande inom automatisk verifiering, programspråksimplementering, och testning. Dessa grupper står bakom viktiga analysverktyg, såsom UPPAAL, Concuerror och Nidhugg, kompilatorer och programmeringsverktyg för språket Erlang, samt en rad ytterligare resultat som fått stort genomslag. T. ex. har forskare erhållit "CAV (Computer-Aided Verification) Award", den främsta akademiska utmärkelsen inom området, såväl 2013 (Wang Yi) som 2017 (Parosh Abdulla and Bengt Jonsson). Arbetet bedrivs i samarbete med grupper vid RISE SICS (Luca Mottola, Shahid Raza, Thiemo Voigt) som bl. a. utvecklat ConTiki.

Kvalifikationskrav:

En doktorand ska ha civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kunskaper i ett ämne som är relevant för forskningsområdet, goda kommunikationsfärdigheter och utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

Meriterande/önskvärt:

Det är önskvärt med en god bakgrund inom några av områdena programanalys, kompilatorteknik, formell verifiering, testning, säkerhet, programvaruteknik, och liknande.

En doktorandanställning ges upp till fem år. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för anställningen (max 20 %).

Ansökningsförfarande: 

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen och motivering av önskad forskningsinriktning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (åtminstone en sammanfattning), relevanta publikationer och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande uppmuntras att ange tidigaste möjliga datum för anställning, samt att bifoga rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Jonsson (bengt.jonsson@it.uu.se), Philipp Ruemmer (philipp.ruemmer@it.uu.se), eller Kostis Sagonas (kostis@it.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2019, UFV-PA 2019/2124.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2124
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-06-25

Tillbaka till lediga jobb