Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 250 anställda. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter
Undervisning, examination, administration och handledning först och främst inom områdena utbildningshistoria och utbildningssociologi. Undervisning på andra lärarutbildningskurser, fristående kurser samt på uppdragsutbildning kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Eftersom EDU eftersträvar att öka sin internationalisering inom grundutbildningen, är erfarenheter av internationella student- eller lärarutbyten, t ex inom Erasmusprogrammet, särskilt värdefulla för denna anställning.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitæ
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-08-15, eller efter överenskommelse.

Anställningsform:  Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-02-15

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, e-post

henrik.edgren@edu.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 19 juni 2019, UFV-PA 2019/1585

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-02-15
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1585
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-06-05
Sista ansökningsdag 2019-06-19

Tillbaka till lediga jobb