Uppsala universitet, CIRCUS

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen som projektsamordnare på Circus är på heltid tillsvidare. 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har en bred verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning vid 39 institutioner/enheter vid sex fakulteter. Inom området arbetar ca 2 000 lärare och forskare. Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet utmärks av ämnesmässigt djup och excellens, liksom av bredd och mångfald.

För att utveckla och stödja vetenskapliga samarbeten och problemdriven forskning över institutions-, fakultets- och områdesgränser har Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inrättat ett nytt centrum, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS). Verksamheten planeras i ett första skede för en femårsperiod. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och ska erbjuda kvalificerat stöd och en miljö för tvärgående och tematisk forskning, kortare forskningsvistelser, konferenser och seminarier. Den ska genom utlysningar i konkurrens bland områdets forskare ge stöd till nätverk, forskningsinitiering, workshops och andra liknande aktiviteter som genomförs i miljön. CIRCUS ska även vara en väl synlig plattform för och profilera tematiskt integrerad kultur- och samhällsforskning av hög relevans utanför akademin.

Arbetsuppgifter:
Målet med den inledande femårsperioden är att etablera Circus som en nationellt och internationellt ledande mångvetenskaplig miljö. Verksamheten leds av Circus föreståndare och projektsamordnaren ska i nära samarbete med denna bidra till att utveckla verksamheten. Detta inbegriper att aktivt samarbeta med och understödja föreståndaren i utformningen och genomförandet av aktiviteter som stimulerarar tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitet. Bland arbetsuppgifterna hör därför att medverka i planering, genomförande och utvärdering av workshops, seminarieserier och symposier. Arbetsuppgifterna innefattar också att delta i det löpande arbetet med att utveckla kommunikationen om verksamheten, inom Uppsala universitet och externt.
Projektsamordnaren ska tillsammans med Circus föreståndare utgöra verksamhetens nav. Circus stab inom administration och kommunikation kommer initialt totalt omfatta 3 personer.

Kvalifikationskrav:
Projektsamordnaren ska vara en disputerad forskare i ett ämne representerat inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Erfarenhet av att delta i tvär- eller mångvetenskapliga forskningsprojekt och erfarenhet av att samarbeta med forskare från olika discipliner krävs. Vidare krävs erfarenhet av forskningsadministrativt arbete, såsom planering, administration och uppföljning av forskningsprojekt och workshops. Den vi söker ska ha uppvisat god administrativ skicklighet samt ha överblick över och intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning utöver den egna forskningsinriktningen och ett engagemang för vetenskapligt utvecklingsarbete. Personen vi söker är självgående, samarbetsinriktad, strukturerad och har god kommunikationsförmåga.
Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
För denna anställning är det meriterande om den vi söker kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av:

  • att arbeta med kommunikation om vetenskaplig verksamhet och forskningsresultat riktad till olika målgrupper
  • arbete i flerdisciplinära eller integrativa forskningsmiljöer
  • förtroendeuppdrag inom akademin, såsom att studierektor, programansvar, sakkunnig, styrelseuppdrag samt
  • språkliga kompetenser i ytterligare väsentliga språk för vetenskaplig kommunikation.

Vid rekryteringen kommer vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fordras för att utföra arbetsuppgifterna väl. Vidare kommer universitetet främst att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innefatta följande:

  • ett kortfattat ansökningsbrev om hur den sökande ser på den aktuella anställningen
  • kortfattad redogörelse för verksamhet av relevans för den aktuella anställningen (CV).

Information om ansökningsförfarandet:
Ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Tillträde till anställningen sker enligt överenskommelse snarast möjligt, senast 1 oktober.

Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare för Circus (claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se) tel. 018-471 3887. För vidare information om Circus se uu.se/circus.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2019, UFV-PA 2019/1208.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, senast 1 oktober
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1208
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-14

Tillbaka till lediga jobb