Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Samtidigt med detta utlyses även lektorat inom samma ämnesområde. Om tillräckligt många universitetslektorer kan anställas kommer rekryteringen till adjunktanställningarna att avbrytas.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och administration. Till under­visning räknas även examination, uppsatshandledning, kursansvar och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser inom redovisning och/eller finansiering. Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom båda områden från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå. I anställningen ingår även undervisning inom metodfrågor, främst kvantitativ metod. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning i företagsekonomi eller har motsvarande kompetens, undervisat inom redovisning och/eller finansiering, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kurs- och programutveckling inom ovan nämnda områden. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsform och tillträde: Tidsbegränsad anställning fr o m 2019-07-01 t o m 2020-06-30. Samtidigt med detta utlyses även lektorat inom samma ämnesområde. Om tillräckligt många universitetslektorer kan anställas kommer rekryteringen till adjunktanställningarna att avbrytas.

Anställningens omfattning: 100 % föredras men kan anpassas neråt efter den sökandes önskemål.

Upplysningar om anställningen lämnas av personalsamordnare Inka Ollikainen, tel 018-471 1379.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2019, UFV-PA 2019/1809.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2019-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100/75/50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1809
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-29
Sista ansökningsdag 2019-06-17

Tillbaka till lediga jobb