Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskare i projekt ”De oönskade medborgarna: Förintelsen och ariseringen av judisk egendom i Rumänien och Oberoende Staten Kroatien (NDH), 1940-1945”

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av den etniska dimensionen i mänskligt liv utifrån kulturella, sociala och politiska fenomen samt Förintelse- och folkmordsstudier. Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Det senare området rör forskning kring Förintelsens historia och historiografi, jämförande analyser av folkmord och andra massiva förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt forskning kring våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av forskning i projektet ”De oönskade medborgarna: Förintelsen och ariseringen av judisk egendom i Rumänien och Oberoende Staten Kroatien (NDH), 1940-1945”. Anställningen kräver kontinuerlig närvaro vid HVC, aktivt deltagande i seminarier och andra aktiviteter samt löpande presentation av forskarens egen forskning. Det kan även förekomma administration, undervisning och handledning (max 20 %) i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav: Doktorsexamen i historia, samt att sökanden har den vetenskapliga kompetens och yrkesskicklighet som är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska utföras. Vederbörande skall ha kunskap om och erfarenhet av arbete med rumänska arkivsamlingar som har betydelse för forskningsprojektet. Sökanden förutsätts ha mycket goda färdigheter i muntlig och skriftlig rumänska och engelska.

Önskvärt/Meriterande:

  • Dokumenterad erfarenhet av forskning på andra världskrigets historia i Rumänien, med särskilt focus på Förintelsens historia
  • Administrativ erfarenhet, som visas genom förmåga att effektivt planera, organisera och prioritera arbete, till exempel genom att fastställa och hålla deadlines.
  • Kunskaper i tyska, kroatiska, bosniska och/eller serbiska är fördelaktigt.
  • Dokumenterad förmåga att arbeta och leda projekt.
  • Kunskap om Oberoende Staten Kroatiens historia är önskvärt.
  • Dokumenterat intresse för jämförande historia är önskvärt.

Ansökningsförfarande: En fullständig ansökan skall innehålla:
• En curriculum vitae och vidimerade kopior av intyg och andra dokument som åberopas i ansökan.
• Kortfattad redogörelse för akademisk forskning och undervisning, samt annat arbete.
• En förteckning över upp till tio akademiska publikationer. Dessa ska rangordnas enligt deras relevans för ansökan. Det skall tydligt framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna monografier, peer-review-artiklar och bokkapitel.
• Åberopade publikationer skall laddas upp till applikationssystemet i PDF-format.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, projekttiden är 27 månader.
Anställningens omfattning: 100 %

För mer information om anställningen och projektet kontaktas Goran Miljan på telefonnummer 018-471 7435 eller e-mail goran.miljan@valentin.uu.se.

För mer information om Historiska institutionen kontaktas prefekt Erik Lindberg på telefonnummer 018-471 1523 eller email prefekt@hist.uu.se. För information om HVC kontaktas föreståndare Tomislav Dulić på telefonnummer 018-471 6395 eller email director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2019, UFV-PA 2019/1301.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning, månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1301
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-24
Sista ansökningsdag 2019-06-23

Tillbaka till lediga jobb