Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Marie Curie-doktorandtjänsten är vid avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

Härmed utlyser vi en tjänst som Marie Curie-doktorand i det nya fyraåriga EU-finansierade Marie Sklodowska-Curie nätverket för innovativ utbildning, "Utbildning av innovativa framtida ledare inom forskning och utveckling av material och implantat för ryggen" (NU-SPINE, nu-spine.eu, projekt ID 812 765). Detta nätverk, lett av professor Cecilia Persson vid Uppsala universitet, består av tre europeiska universitet (Uppsala universitet, ETH Zürich och University of Leeds) samt samarbetspartners från industri (IHI Ionbond AG, CeramTec GmbH, Key Engineering Solutions, SINTX Technologies och OssDsign AB) och klinik (Leeds Education Hospitals NHS Trust).

Projektbeskrivning: NU-SPINE har som mål att leverera nya materialsammansättningar med högre grad av biokompatibilitet samt nya implantatdesigner anpassade till den lokala belastningssituationen. Viktiga leverabler för nätverket är också innovativa metoder för bättre utvärdering av de krävande tribologiska förhållandena kring implantaten. NU-SPINE vill utbilda forskare till att bemästra det vetenskapliga och entreprenörsliga förhållningssätt som krävs av nästa generations ledare inom fältet, både i den akademiska världen och i industrin. Som Marie Curie-doktorand kommer du att få del av ett skräddarsytt, multidisciplinärt, vetenskapligt utbildningsprogram och få erfarenhet av olika miljöer via planerade utbyten hos de olika samarbetsparterna, samt bidra till och organisera workshops.

Detta Marie Curie-doktorandprojekt kommer att fokusera på utveckling av experimentellt validerade numeriska modeller för optimering av skruvdesign och benförstärkning som en funktion av omgivande benmorfologi. Projektet ska

 • öka förståelsen av brottmekanismer hos skruv/ben och skruv/ben/cementkonstruktioner på mikronivå,
 • producera tredimensionella, validerade numeriska modeller av skruvutdragning ur humant ben och
 • utveckla nya skruv och skruvförstärkningsdesigner och rekommendationer, bättre anpassade till mikrostrukturen hos det omgivande benet.

Projektet kommer att utföras huvudsakligen vid Uppsala universitet. Huvudhandledare kommer att vara Prof. Cecilia Persson (Uppsala Universitet) och biträdande handledare Prof. Per Isaksson (Uppsala Universitet) och Dr Jonas Åberg (OssDsign AB). Tjänsten inkluderar utbyten hos ETH Zürich, Schweiz (5 månader) och OssDsign, Sverige (en månad).

Dina huvuduppgifter innefattar:

 • Högkvalitativ forskning med inriktning på materialutveckling och implantatdesign för ryggfusion och andra NU-SPINE-aktiviteter
 • Utveckla initiativförmåga, kreativitet och kritisk bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsverksamheten
 • Aktivt delta i all relevant verksamhet som organiseras av nätverket
 • Delta i möten som krävs för att diskutera projektet. Detta kommer att innebära tillfälliga resor inom EU, utöver det som är förknippat med egna utbyten
 • Säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet och föra god dokumentation
 • Skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för spridning av dem
 • Arbeta både självständigt och även som en del av en större forskargrupp, bland annat genom att interagera med och ge hjälp till annan personal i forskargruppen och NU-SPINE-nätverket och engagera sig i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Bidra till gemensamma diskussioner inom den bredare forskargruppen och nätverket
 • Underhålla din egen fortlöpande yrkesutveckling

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en slutgiltig lista. Andra rimliga uppgifter kan behövas för att utföra det planerade arbetet.

Vi söker en kandidat med:

 • Civilingenjörsexamen eller motsvarande inom teknik, med fokus på medicinsk teknik eller maskinteknik/mekanik. De med en examen i teknisk fysik med relevant specialisering kan också övervägas. Erfarenheter inom numeriska beräkningar, finita element-modellering och / eller biomekanik är en fördel.
 • Stark motivation och bevisad förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team
 • Bra tidsstyrning och planering, med förmåga att möta snäva deadlines och arbeta effektivt.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga inklusive presentationsförmåga på engelska
 • Starkt engagemang för egen fortlöpande yrkesutveckling

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

En doktorandtjänst varar typiskt i 42-48 månader, förlängning kan ske upp till högst fem år inklusive institutionstjänstgöring på högst 20% (vanligen undervisning).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För ytterligare information, se http://www.teknat.uu.se och http://www.teknik.uu.se.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev, inklusive en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet, ett CV, kopia på examensbevis och andra intyg, examensarbete (eller ett utkast till det) och andra relevanta handlingar. Kandidaterna uppmanas att tillhandahålla rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersoner. Ansökan skickas in via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: Så snart som möjligt under 2019. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cecilia Persson (cecilia.persson@angstrom.uu.se) eller Cecilia Alsmark (cecilia.alsmark@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2019, UFV-PA 2019/1970.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1970
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-06-28

Tillbaka till lediga jobb