Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 260 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 50 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://edu.uu.se/.

Vid institutionen bedrivs inom forskargruppen CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices) praktiknära forskning med utgångspunkt i interaktionsbaserade studier av barns, ungas och vuxnas deltagande i olika formella och informella sammanhang. Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodutveckling, och kompetenser inom samtalsforskning och diskursanalys med särskilt intresse för barn och unga, identitet, språk, lärande och socialisation. Position som forskare i pedagogik är inom forskargruppen CLIPs kunskapsområde med särskild inriktning mot interaktionsbaserade studier av barns och ungas aktiviteter och/eller barns och ungas användning av digital medier i pedagogiska sammanhang. Med syfte att utarbeta en forskningsansökan som direkt knyter an till pågående forskning inom ramen för tjänstens forskningsprofil.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser egen forskning med särskild inriktning mot att utarbeta ett brett forskningsprojekt i form av en forskningsansökan med inriktning mot barn och unga, identitet, språk och interaktion i mångkulturella sammanhang och/eller barn och ungas användning av digitala medier i pedagogiska sammanhang. Innehavaren skall utveckla ett forskningsprojekt i anslutning till befintlig forskningsprofil inom ramen för forskargruppen CLIPs verksamhet, vilket även omfattar teori- och metodutveckling inom interaktionsbaserad forskning med fokus på barns och ungas språkliga praktiker och informella aktiviteter.

Andelen undervisning förväntas motsvara cirka 10 %. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling samt handledning i grundutbildning. Övrig tid avser forskning och handledning av doktorander som ska bidra till att utveckla forskningsverksamhet inom forskargruppen och vid institutionen. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller motsvarande och som i avhandlingen och andra arbeten behandlat för anställningens profil väsentlig tematik. Den sökande skall ha dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Den sökande skall vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt, ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och visa god förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Innehavaren av denna anställning förväntas kunna delta i forskningsverksamhet och undervisa på svenska när befattningen tillträds.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, vilket avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Särskilt meriterande är forskningserfarenhet av interaktionsbaserade studier av barns och ungas aktiviteter och/eller av barns och ungas användning av digitala medier i pedagogiska sammanhang samt av teori-och metodansatser som etnografi, samtalsanalys, etnometodologi och videobaserade analyser. Internationell publicering är också särskilt meriterande. De sökandes vetenskapliga meriter kommer bedömas framför allt i kvalitativt hänseende, där särskild hänsyn tas till teoretisk skärpa, metodologisk skicklighet, och produktion av empiriska kunskapsresultat med relevans för interaktionsbaserad forskning med fokus på barns och ungas aktiviteter och/eller barns och ungas användning av digitala medier.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga till samarbete och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen, liksom sökandes förmåga att med pedagogisk skicklighet kommunicera sina forskningsresultat såväl inom forskarsamhället som såväl det vidare samhället.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom forskargruppen och vid institutionen. Meriterna skall vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-10-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-03-31.

Anställningens omfattning: 60 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Ann-Carita Evaldsson ann-carita.evaldsson@edu.uu.se alt 018-471 1666

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2019, UFV-PA 2019/1670.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-03-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1670
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-05-24
Sista ansökningsdag 2019-08-15

Tillbaka till lediga jobb